Ödeshögs Skattegård Arken - torp nr 23

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

öD 20081231 2:2 SKATI'EGÅRDEN Torp nr Tidigare fastighetsbeteckning Backstuga 23 Arken Torpet finns på Häradsekonomisk karta 186877, markerat med Bs. Mindre backstuga som brann i slutet av 1940talet. Torpets plats i terrängen har återfunnits på Smedjegatans östra sida. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456446 Y = 1432492 SWEREF 99 TM N = 6453970 E = 479811 SWEREF 99 1500 N = 6456553 E = 129803 Siste boende: Johan Kristoffer Sahlqvist, plåtslagare 18710315 Eskilstuna Se även torp 22. Torpinventering utförd Studieförbundet Vuxenskolans Torpinventeringscirkel 20032006. Antecknat 20040705 av sekr: Bengt Engholm.