Ödeshögs Skattegård Mahognyhyddan - torp nr 22

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖDESHÖG 2:2 SKATI'EGÃRDEN Torp nr Backstuga 22 20081 231 Tidigare fastighetsbeteckning Mahognyhyddan Backstugan finns på Häradsekonomisk karta 186877, markerat med Bs. Revs i slutet av 1950talet. Backstugans plats i terrängen har återfunnits på Smedjegatans östra sida och markerat med skylt. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456446 Y = 1432492 SWEREF 99 TM N = 6453970 E = 479811 SWEREF 99 1500 N = 6456553 E = 129803 Är .. 1910 Per Adolf Andersson Lättström, snickare 18311018 19111001 Odeshög Carl Viktor Olsson, plåtslagare 18641129 §tockholm Katarina Alma Emilia Olsson, f Lättström 18751103 Odeshög oä Carl Erik Olsson, gjuteriarb 18960407 O Gertrud Karolina 19010908 O Karin Emilia 19030716 O Bror Mauritz 19090922 0 1930 Johan Kristoffer Sahlqvist, plåtslagare 18710315 Eskilstuna Alma Emilia Olsson, f Lättström 18751103 Odeshög oä Carl Erik Olsson, gjuteriarb 18960407 O Gertrud Karolina Olsson 19010908 O Karin Emilia Olsson 19030716 0 oä Tomas Mauritz 19250610 Jönköping Bror Mauritz 19090922 0 Nils Ivar 19120206 ö John Holger 19140330 Gösta Folke 19180314 0 Sista boende: Johan Oskar Leopold Sundqvist Torpinventering utförd Studieförbundet Vuxenskolans Torpinventeringscirkel 20032006. Antecknat 20040705 av sekr: Bengt Engholm. 18770726 ca 1960