Ödeshögs skyttegille 1982

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÃTTELSE. Styrelsen för Ödeshögs Skyttegille får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret I/I 31/12 1982. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Ebbe Andersson Sekreterare Mats Andersson Kassör Karl Erik Fornlund Banchef Rune Strandqist Öveiga Stellan Andersson Göran Jansson Gösta wilen Medlemsantalet har varit 200 st.fördelade på följande åldersgrupper 14h st.över 25 år och 56 under 25 år. En glädjande ökning med 66 st. Styeelsen har under året haft 4 st sammanträde. Verksamheten inom sektionerna har varit god. 2452 starter har protokollförts. Svårigheter med att engagera medlemmarna i styrlsearbete inom gillet är stora. Trots att vi är 200 medlemmar har gevärssektionen inte haft en fulltalig styrese underåret och inom sportskyttesektionen kunde inte.årsmötet välja styrlse utan först den 29 april vid ett extra möte löstes frågan. Vår 90 åriga verksamhet har firats med en jubeleumsmiddag den 3/12 på Wävegården. Vi uppvaktades AV Östergötlands Skytteförbund, Ödeshögs Kommun, ST. Åby Sparbank och St.,Åby Skyttegille. Följande av våra mångåriga trotjänare fick vid detta till fälle en belöning iform av ett miniatyrstandar för sina tjänster: Holger Jonsson, Karl Erik Fornlund, Olof Karlsson, Sven Erik Glader, Gösta Wilen, Åke Johansson, Lennaet Rapp och Roland Johansson. Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna året och det är vår förhoppning att alla_hjä1ps åt att lösa geharbetsuppgifter som fins och mera aktivt deltager i styrelser kommiter för att kunna behålla den standard som vårt skyttegille nu har. Ödeshög i mars 1983.