Böneryd Loralyckan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 229 i inventeringen. Torpets namn: Loralyckan. Tillhört gården: Böneryd. Torpets art: Jordtorp. Siste brukare av torpet: Torparen Johannes Jansson född 21/4 1802 i Ödeshög. Hans hustru Anna Maja född Svensdotter 9/4 1809 i Stora Åby. 6 barn födda mellan 1833 1854. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1. Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Okänt Kommentar i övrigt: Familj en kom från Ås gårda 1833 och bodde på torpet under 57 år. Hans hustru Anna Maja dör 3/3 1875 av bröstlidande 65 år. Efter 1890 finns ingen anteckning om boende på torpet. Torpet brukades för höbärgning på 1950 talet. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Rudolf Fransson Göleryd Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson Videoband nr 13 Skyltbeskrivning 229. Böneryd Torpet Loralyckan Böneryds ägor. Sist boende Johannes Jansson född 1802 död 1890. OHH Anna Svensdotterfödd 1809 död 1875. 6 barn. 1833 1890. Sid 2 av2 .fri/.'21 . , .a _r .f 1.,:Å::;; ”| . _. , ; FÅLLAN LYSINGS HARADS A LVS|NGS HARADSALLMANNING ALLMANNING oL STORA ÅBY SN TREHORNA SN TREHORNÅ SN G 500 400 :00 :nu :nu 0 .amuugu höpbestamdl Hümuppglher är angivna I hmdaymem mm 'mm' ' :ldnunhl meunkn Hb|daystrm 1970 gm Inom karlbllder i genom 1. dpunki sm!! ?1 cm hmm' hojdvarden an h0|dsvsum| IQOU