Öna, Sandtorp 15

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken N r.15 i inventeringen. Torpets namn: Sandtorp Tillhört gården: Öna Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Karl Vilhelm Johansson född 10/5 1861i Stora Åby. Hans hustru Helga Charlotta född Andersdotter 1859 i Rinna Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: J anOlof Gustavsson Kommentar i övrigt: De kom till Sandstorp från Rinna 18/12 1888 Och flyttade sedan till Säby 19/2 1889. Karl Vilhelm dog 1927 och Helga Charlotta dog 1950 Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning, Sture Johansson och Gunnar Jakobsson Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Allan Karlsson, David Karlsson, Tore och Irene Göransson, Arne Lungren, Gunnar Jakobsson, Uno Lingmark, Birgit Rydberg. Videoband nr 1 __ Skyltbeskrivning 15. Ona Torpet Sandstorp Öna ägor. Här bodde 1888 1889 Karl Wilhelm Johansson OHH Helga Charlotta Andersdotter Sid 2 av 2