Öna Sjönäs 14

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken N r.14 i inventeringen. Torpets namn: Sj önäs Tillhört gården: Öna Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Änkan Johanna J ohansdotter född 1810 död 1900. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: J anOlof Gustavsson Öna Kommentar i övrigt: Johanna var Erik Nilssons änka. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Sture Johansson och Gunnar Jakobsson Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år1992 Bestående av: Allan Karlsson, Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, David Karlsson, Berit Fransson, Ingmar & Eva Utter, Arne Lungren, Tore och Irene Göransson, Uno Lingmark, Gunnar Jakobsson, Birgit Rydberg. Videoband nr 1 __ Skyltbeskrivning 14. Ona Torpet Sjönäs. Bebott till 1900 av Johanna Johansdotter. Sid 2 av 2