Öninge 1:1 Rotsborg - torp nr 179

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖNINGE Torp nr 179 Fastighetsbet. 1 :1 Soldattorpen finns utmärkta på karta frän laga ski_fte upprättad 1849. Kartan ingår i akt 05ODJ121 bland Historiska kartor hos Lantmätriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Håstholmen J1124413 från 1868 77, markerat med Stp. År 1904 sker delning av torpet frän stamfastigheterna en akt 05ODJ209. Avstyckning sker 1907 och fastigheten Rothsborg 1:1 bildas. Första ägare: Hilma 0 Axel Roth. L (Er/:Mån gav_ mymzøáwsuüåmg Soldattorp nr 13 Lagmg, Wallmg, Bränneg, Bjugården 20080922 Rotsborg Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 1,5 ha åker. Tax. Jord 5.500. till släkten 1900. Trä, omkr. 1880, 4 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Omb., rest. o. mod. 1934 0. 1938. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1924. 2 nötkr. Lä ä Allan o ElviråLundE. Barn; Birgitta, Stig: Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1 50 från 1948. Ur AnnaGreta Karlssons "Öninge" har vi saxat följande: l Rothsborg bodde Allan och Elvira Lundin med barnen GunnBritt och Stig. Tack AnnaGreta! Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet är utmärkt med nummer och markering. 1430 6458 :' f _ 6457 'II GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6457223 Y = 1431109 SWEREF 99 TM N = 6454730 E = 478419 SWEREF 99 1500 N = 6457313 E = 128410 År 1679 1711 41 1741 42 1743 68 1773 84 1784 1790 1791 1818 1818 1821 1821 1849 1849 1868 Johan Göransson Öhrn Per Nilsson Örnberg Abraham Wallander Daniel_ Månsson Pihlström Jöns Qman Sven Ortegren Anders Lorin Sven Larsson Örn Anna Lena Jonsdotter Petrus Johannes Brita Anders Klein Greta Nilsdotter Sven Peter Gustaf Johanna Christina Anna Lisa Nils Peter Carl Petter Örn Maja Stina Persdotter Maria Carolina Eva Charlotta Christina Charlotta Johanna Carl August Jonas Fors Anna Persdotter Johan Alfred Margareta Anders Christoffer Carolina Huset finns kvar och är permanentbostad. 1691 1721 1740 1762 1762 1770 1 797081 0 17980320 1 802 1 208 1 7941 1 29 1795 1 821 1 030 18230429 18250625 1 8271 1 1 7 18300726 1 831 1 832 1 201 1 798031 4 1795 1 8231 1 24 18250826 18270504 18320930 1 835091 7 181 11225 18170812 18391006 1841 1 21 4 18440729 18510926 183402 1 3 18670520 18660404 1821 1 112 18350308 185002 1 0 18861 118 18830222 18541221 åter från fångenskap Väversunda \_(iby Qdeshög Q 0 '[rehörna Qdeshög Ödeshög Olmstad V Tollstad V T \_( T Odeshög 1868 95 1903 Carl Gustaf Johansson Forss Matilda Christina Ahl Ernst Leonhard Hilda Serena Maria Carolina Robert Carl Edvin Carl Edvin Anna Anna Matilda Esther Maria Signe Cecilia Elsa Hildegard Frans Axel Edvard Roth Hilma Josefina Pettersson Herman Leonard Roth Nanny Maria Modig Margareta Maria Svea Elisabeth Folke Leonard EIsa Linnea 18490706 1853 18760206 18770709 18790830 18801226 188301 1 7 18840830 18870608 1889081 1 189201 1 6 189301 28 18940601 186501 27 186701 1 3 1 882 1 21 8 1 885 1 224 1910 1914 19180405 19200524 18951 207 1881 0310 1881 0108 1883071 1 188501 21 18870715 18940701 0: 0= 0: 0= 0: 0= 0: 0= 0: 0= 0: 0= 0: 0= 0: V ToIIstad Röl§ St Aby \_( ToIIstad (__3deshög O