Anteckningar

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

QCC/qcr* Öninge byalaga handlingar Såvitt jag vet, är bypapperens för kyrkbyn,Erikstorp och Öninge de enda som genomgåtts. N 1 wnü Här följer nu några uppgifter som torde ha inhämtats 1216. Byålderman Åke Johansson,Öninge Bjuggård. Skifteshandlingarna om laga skiftet i Öninge 1856 49. Två byar noteras: Radby nedre, radby övre. Några blad ur en protokollsbok från 1836 fanns. Sista grotökolleh från 1960.Då fanns det 7 delägare. ' ÖningE bys fattigprotokoll 1891 1894. Det föreföll som skulle äninge Lagmansgård ha haft något sammanhang med Skärstad socken,Jönköpings län. Det finns en bykarta från 1857 av Ernst Wiman, renoverad 1845.