Öninge Hallegård 5:6 Sandkulla - torp nr 190

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ONING E Hallegården Torp nr 190 Jordtorp Fastighetsbet. 5:6 Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Håstholmen J1124413 från 1868 77', markerat med BS. 2/ \ ' Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 27.080 kvm. Tax. 10.000 (2.800, 7.200). till släkten 1903. Trä, omkr. 1890, 2 låg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Omb. 193435. El. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1905. 2 nötkr. Byggn.snick. Augusto. Eda Johansson. Barn: Vega, Severa, Ella, Greta, Ingegärd, Ingeborg, Bertil. Ur AnnaGreta Karlssons "Öninge" har vi saxat följande: Öninge Hallegård 5:6 kom i släkten 1903. Carl Johans dotter Eda gifte sig med snickaren August Johansson och bosatte sig där. August var född 1876 och levde till 1953, Eda dog 1950. Barnen var: Vega, Vera, Ella, Greta, lnga, Bojan och Bertil. Vegas son Ragnar växte upp i Sandkulla. Sandkulla ligger på gränsen till dåvarande Municipalsamhället. Flera ägare och boende har funnits under senare år. Tack AnnaGreta! 20080922 Sandkulla Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1 50 från 1948. ,'*r' Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet är utmärkt med nummer och markering. 1430 1431 1432 oassi . 1 ' GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6457866 Y = 1431552 SWEREF 99 TM N = 6455378 E = 478854 SWEREF 99 1500 N = 6457961 E = 128846 Huset finns kvar och är permanentbostad. År 1868 93 1883 97 1889 94 1895 1901 1901 02 1903 Gustaf Henrik Nilsson Johanna Persdotter Carl Alfred Fredrik Ulrik Johan August Carl Otto Axel Edward Wilhelm Leonard Gustaf Adolf Anders Herman Helga Josefina Carlsdotter Alfrida Josefina Anna Viktoria Carl Edward Nanny Mathilda Berna Olivia Johan August Andersson Matilda Carlsdotter Anna Matilda Anders Petter Karlsson Carolina Charlotta Persdotter Anders Ulrik Jonsson, fiskare Frans August Johansson Eda Leontina Johanna Fredriksson Vega Ragnhild Johanna Ragnar Erland Severa Augusta Cecilia Hulda Elvira Olga Leontina Margareta Ingegärd Vilhelmina Vega Ingeborg Linnea Erland August August Bertil 181 51 026 181 60323 18400523 18420321 184401 01 18451 002 1849031 8 18520405 18540722 18570405 18580528 1880051 7 18840322 1887081 9 18900604 18941 226 18480403 18531 21 7 1882051 9 18430822 1835091 0 18230808 18760605 1881 0821 19031 001 19260302 19050330 19070220 19081 001 191 30526 191 5031 5 19180501 19200601 189301 1 3 18820420 18430208 18530801 19010128 19020731 19181116 Ödeshög (D 0= 0=0=0=Q 0=0=0=0=0 3,. 0' '< __vanshals 0=0=0= 0=0=0=0 St Åby Säby ö §trå 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0 oä oä oä oä oä