Öninge Västergård (Torp nr 195) - torp nr 195

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖNINGE Torp nr 195 Västergården Torpet finns utmärkt på karta från laga skift__e upprättad 1849. Kartan ingår i akt 05ODJ121 bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. g_ a:. i = _ i. _. m1., . .. att _iiULJEAa ,äürümangy : "H I?" _ a; . .,i .' i' . . ' I i i. är , _,. J . han, _ . "'14 71 _. i i ' '.rql Västergården har sedan tidigt 1800tal tillhört Orrnäs. Enligt kartan från laga skifte 184048 fanns huvudbyggnader placerade vid Limmonsberget. Med stor osäkerhet har vi antagit att nedanstående dräng kan ha bott i bostadshuset. Ladugården låg på östra sidan om vägen och fanns kvar i början av 1900talet. Ur AnnaGreta Karlssons "Öninge" har vi saxat följande: Har tillhört Orrnäs__sedan 1874. Anders Johansson köpte då Orrnäs, Oninge Västergård, Lyckan, bränneriet, två kvarnar, såg och manfactusmedja för 78.800 kr. Boningshuset har troligen legat vid "Limmonsbergen". 1898 var enkan Carolina Johansdotter född 20 maj 1815 bosatt i Västergården. I de anteckningar om de hus som fanns 1900 är inte Västergården nämnt. Tack AnnaGreta! Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1 50 från 1948. Ar 1823 65 Jonas Persson, dräng Sara Andersdotter Andreas Carl Peter Josephina Emilia Mathilda 20080922 Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet är utmärkt med nummer och markering. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6458669 Y = 1430575 SWEREF 99 TM N = 6456169 E = 477868 SWEREF 99 1500 N = 6458752 E = 127859 1805051 4 18040927 18290330 18351 21 9 18471 1 24 18500322 0= 0= 0= 0= 0= 0=