Önskan i väntan på vår!

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

(x. .4. Tf2ä'ég;;;;:;7 A\ \ . ä.cç nia. *ätt 6:47 ________________4 ünskan_i.väntan på.vår1 Man kan visst.önska.till.månens skära men till vad nytta.det vat.jag aj. ' Det finns så mycket;man kan begära, från goda och gu11.till en måtilüa ära; Jag öñska:.annat.som passar méj. Låt mej få.laua.fills.vintarn suunnit. till blåsippnmattbxnas vår så kort! _ När vårens vindar till Omberg hunnit och poppaln doftar på berg så lummigt. , Och snö och kylå:har runnit borta Att.bura sitta.en stund i backen ä _ en solig uårdag med fåglara drill. Och se.på.myrarnas flit viå,stackan och känna aolstnålarsåsmak.i.nacken; Och glämma.pliktár som hön'mej till. När stunden kommer att.jag skafara: till andravärldar i kosmoasfamnf Jag fordra: intet, mån Undiar bara, jagluilla veta, om där kan vara. \ en blåaippnalänü:vid.vår himmals rand. IS JanW _