"Hagmans Polska" Noter

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

.avkomeJ RUU\\\\ ,I › .Ö ........ .Å . . . . . . . . . . v . . . . . . › . . . . . . . . . . A . ..