"Hoppa hage" en vals

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

4. a . u oh& . u. " L . .1 . C .WL .HL \ M .J 015.. M _h( M . M :Q .m ,n d 7 H \ 'W i. 5 \ . u) V N . HW/ L . c ' k 4 N Q R _ . _ 7 , _ _ u v. _ f ._ . .. . « . . . u . .. V _ u . 4 3, b i . u . w . a ( \ M. I! N 1 N NJ m _ ä ä ,K /\ ;W 'i a :0 a . .W i. \ ,C a 4 . ,. »F WU W a 4* M LP _ 4_ . W M E , W N pa _ _ H_ Å Nu Ä 3: d .. . I _ . W . L . \ __ J " M Q W |.\.. \ |4\|| *S Å \ . \ .I . IH 4 . _ 4 . . \. L . 4 _ a d _ _ . L a 1 _ o p . v , h L 5 .. r . . . 4 .NN M :c « \ _ h \ _ \ . . , m 1 . M 4 m .. . x_ \ h . _ I.. I l . H “ h H w _ m , . 1 4 . . H _ * , _ . Lv h . N: _: . _ . ya , \ ,\ D ..\› s\. . P 11 A \ \ \ M .i U \ _ P _ _ .. 4 A _ . . _ ) fl . , A A M N w L r . _ , 1 H _ . w . M _ .4 . _ u . . q r . _ 4 _ N m . ø _ ) | .I H _ _ A _ “U U 1 .m . , w G 1 kw »o \m d 4. W . N ( r 0 _ . a . _ a [i »1 \ \ \ .7 H MH 1.\. JP I *I I |\I \|«l..+| \ Pill. › | n i .1 _ _ . d _ . \ . , \ . _ . _ _ _ _ › . v a . N _ _ b . . _ n g _ * _ x \ \\. w “ _ m Q U \ M \ R n \ M Q W h It A _ M . H . .nu V _ M _ _ H _ . _ _ .H . g a _ _ _ . _ m _ _ á _ _ ü . _ _ ä _ _ ._ h _ _ _ _ _ . _\ _ A. . _ n \. , m 4 . M M 4 I f\ . . 0 ' No_ w A N N . v “ha \ m 1\. *I \ l .. w \ L A \ :I 1 t . \ . 5 V _ i 1 J a P 1 4 M \ . , . N _ _ , L . . N 3 pk . . , » M M m . .ü :N . M N _ ir .h .MHSWMRWLF (kö fm.\uh\ 0 Nu MUTKX* ERWÖKMV ,U.\H\\.,N.U\XNM\ \. "H1\ _ k* 'bh 4 a * “1% (L 5 4. .h ** * "Th _ \ MM* n _TLH. “LL y* g. k.) 3 T; 5 ”T WL W' ,JJ 3” '3th J 7 ETT' S) .Kö b i* H 17 \\ '* * ”1 * m M 4, 11. 1* \ “<b i: J 2 ;x I . 7