"Skogsbäckens dans" polska

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

› q . J “ $ 7 M W.. Ha « M + M. U. R w .V “w i'm". .a N N 1. _ ! .HJ 1%. an. › W T _ Til.. b ,1 . w h '0 a w m . . .. V rm» a um_ n . u \ . viiwmk ............. 1 kk 3% mevsx vx?? max ..\. p 6' a/ ;7723 01273 Tçir/'å a4