Dackefejden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

OLCCMP kt :Eden åtrå'ch ÅA? Du: n ?anlänt/r W WW M M '7' W I Östergöt an Made bnvuddelen av allmogen i Hovs och Stege borgs län i slutet av september förmåtts att avge trohetsed till konungen. De kungliga truppernas närvaro i landskapet bidrag själv fallet till att avskräcka allmogen från att ge resningen sin an slutning. Endast i skogsbygdssooknarna på Holaveden och i området närmast öster därom var befolkningen öppet upprorisk. Si , §56 Upprorsrörelsens utbredning. En sammanfattning. Östergötland. Upprprsrörelsen nådde Östergötland i slutet av september. Det synes tidigast ha varit befolkningen i Göstrings härads skogsbygder som anslöt sig till resningen. I fortsättningen kom denna huvudsakligen att omfatta landskapets sydvastra del. I en skrivelse från april 1543 angives de socknar där upprorsrörelsen haft sin starkaste förankring. De namngivna socknarna bildar ett sammanhängande område i Lysings, Göstrings, Vifolka och Valkebo häraders skogsbygder på Holaveden obh ner mot Ydre och Kinda, i Öster begränsat av Stångån och i norr av linjen Odeshög Mjölby Skede. Men även längre norrut, inom Finspåns bergslag, har upproret vunnit en viss genklang. De uppräknade socknarna är Odeshög, Stora Åby, Västra Skruckeby, Mjölby, Ekeby, Åsbo, Rinna, O. Tollstad, V. Harg,Gammalkil och Nykil. XXKX Dackefêjdsn var det farligaste Upproret mot Guetav Vasao Småu lönningan Mile Dacke kom i konflikt med kungens fogdar och startade ett uppror l5h2. Han var en stor fältherrebegävning 03h utkämpade flera segerrika drabbninçar med kungens folk. Från Småland trängde han upp i Östergötland. Kungtrupperna led nederlag vid Kisa men ben en strid vid Västra Skrukeby mellan segrade Dacke och hans bönder i Mjölby ooh Högby. Han nedsköts i Rödeby,Blskinze, lBHE efter att ha han en tid hade och som förlorat den makt bl. a. resulterade i en inte hade för aVSikt att | Hoi:) .Bm/fn. ?nvpLJ/äâbbthéåÅ fred i Linköping, vilken Gustav Vasa doek hålla Den inte heller höll. % ,(49 Å@?JJZ›?7 Aer üGÃ/Jáâ” JKHW'GZ C71 j/(qçolgjç éo/f ;" Jerome 42mm.