När bildades Ödeshögs bridgeklubb

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

När bildades Ödeshögs bridgeklubb? 20170613 11:12 PerAxel Svensson Jag har bett Bruno Lago nu 90 år en av våra tidigare ordföranden titta på detta. Nedan följer vad han har kommit fram till. Brunos sammanställning: Några protokoll och andra handlingar har tyvärr inte kunnat spåras. Under några år har flera medlemmar försökt hitta trådar som leder fram till tidpunkter när klubben bildades. Under våren 2017 stannade mina tankar om Bröderna Bengt och Sture Johansson från Heda som jag minns spelade Bridge under 1940talet. Själv började jag spela bridge nån gång på 1950talet . I början av maj månad tog jag kontakt med Bengt Johansson, Skänninge ålder 92 år om hans minnen från Bridgen under hans tid i Ödeshög. Bengt har samlat tidningsklipp med spelresultat och referat från årsmöten. Bengt erbjöd mig att få tidningsklippen. Bengt sade att han började en nybörjarkurs när han var 20 år. Bengt flyttade till Skänninge i mitten av 1970talet Bland klippen från tidningarna finns ett referat från ett årsmöte där EvaBritt Karlsson valdes till ny ordf. efter Bengt Fredriksson som varit ordf i 27 år av 29 år sedan klubben bildades. Vilket är ?? Vidare fanns ett klipp från ett årsmöte som hölls på Hotell Carlström (mycket utförligt), men ingen uppfattning om datum samt resultat från tävlingar. Jag har sökt KarIwGöran Karlsson som varit gift med EvaBritt (Lotta) för att höra om han minns något. Han ska rannsaka sitt minne samt om han kan finna några handlingar mm. Har ringt Veine Karlsson 20/5 som hade vunnit 4 mannatåvling samma kväll som årsmötet, för att kolla hans minne om datum och årtal, men tyvärr hade han glömt tiden. Han tipsade mig om att Keller Johansson som gick kursen samtidigt som Veine, jag ska kolla med Keller om vad han minns. Även Volmar Unemo gick kursen samtidigt, varför jag hoppas att någon kan ha minnen från den tiden. Bengt Johansson måste gått kursen år 1945 då han var 20 år. Måndag 22/5: jag glömde notera efter samtal med KarlGöran att han mindes att Lotta och han var i bl.a. Gränna för att inköpa tenntallrikar till priser, som ev. skedde i slutet av 1970talet. Ringt Arne Syrén och Volmar Unemo för koll om någon hade något minne från den tiden jag efterlyser, Volmar minns endast att klubben hade sina spelkvällar på Godtemplargården. Jag har varit på biblioteket och kollat bland tidningsklippen samt på Lokalhistoriska arkivet men inte hittat annan än en annons om att klubben skulle ha årsmöte fredagen den 6 april 1973 på Ödeshögs Festvåning (annonsen infördes måndagen den 2 april 1973) Närjag sedan drar slutsatsen av olika datum blir min bedömning att klubben bildades år1944. Bifogar kopior av tidningsklipp från årsmötesreferat, samt prislistor. Ödeshög 20170609 Bruno Lago PS. Vid ett senare samtal med Bengt, samt genom annonsen i ÖstgötaBladet den 6 april 1973 har han bekräftat att EvaBritt valdes till ny ordförande vid detta årsmöte . Således kan vi nu räkna fram att mellan åren 1973 och 2017 har det gått 44 år, läggerjag sedan till 29 år kommer jag fram till att klubben bildades år 1944. Vi kan då se fram mot att klubben kan fira 75 års jubileum under år2019. Ödeshög 20170708 Bruno Lago. vn' . örji. ch is r :1, .solitairhöjl ÄNNU. Han “'Öüf'ga i antiIalqu _omvaldeg_ _ 'Gottfrid › Mård; Tämän' hrldgetllglgb_ blu vid _'årsmötçyalt EvaBritt Karma §11 omiömda efter. Benalma ha'r ,varit oi'dErggg i :fav 39 år aorh sig; hedamhluhben'bndadas. mubbmäatma indiyiduam 'blev Bengt Johaqnonmedan _KM 1 pa: toa! éw Sture ;Mamma 'rik Laruth I drinking ,qçgl'tade Weine Wiman. Olle Wlçhtröm. och_ Börja Svenñadn; . ' k_m+.>w< muggar.. ,än man 30:. m5 .5.5.5532 . 4: /x 1% å; _så_ _. i . _ _ . i ,ihåämzcmrm_›_1_m_.r :å _,, .V Gmmmrmmw, vammmrETT _ . #351. Wauämnm anamnes. man. m_ ,Avan 5%. E. .58 p. .mmmmwmmm åääwgäw.. i måä _ _. i EFSE? .. , . . ?.êmwmcü? En. monume cow Hagman ...ars .. å.. ,. . , _ dagamch “Gamez 05... .än 553 m Qämmåab MPQURmEøHâwEmU ?mamman må.. m 32.: 5.58. A . i \ .. \_ . i . man: .55. âunvawaw Humaäwwøu” Faqmwwm E: ämnawmmu. <. Ho=u+mmwi ... i .Nåâääâum “mamaøämu NJ . . . . .PSP KWÅEMH dmuwouwuwm 53:2. »Sägs nummmmm=.mn.amm m mmm: .53% p 45.35%" #5. e _ e __ _ E N.. å .n __ u .HSM 6_ åäFåSuäiuuår E. SEP.: 2 051325 . a Gungan.. 05m. mia: ..., .. y, . . _ \ . . . (i. . .n , ....n i , \ , måmamr..uwåäpä ,i mmmaumä maaäänwäw 5332 »5,5% › i ,i i .Emvmuwwümuwmnáäin .Hm W355 acngnwmäw 33 E: .am "35 . åring . A .\ .f \ .5.2 .äcäñamämgwgh .. Vi i :ämågwnää rmåw;.§um.hmmnm scnrmñ “MSEK , .. . . .. . . . . ;§9 §83 Engman .. . .. . \ , ond ,EQ ,mumumwupnmuämummwwwmu Human “nämna 9..: mdwuwmmumm än män \ ”355% ”någmäumñwfimwwnmäümoumu man iväg? Emma. H Hamas. :p R.. n nåns. Woåimuhow .www månaden ,än nu 3353 nu.. main_ “Ehn E: E maiäåw.: , \ gagn i , Eäaåáüä mäkäwbzäzn Oman. än .5. .åka .. . rånarna! man. mråmpzñnw ;0, i. . i ?Kiwwäuvämâäääå .ä aäñwnw E_ .u_§.wmmmmmwm$8 US... _v.d . sammanvmwmuåmu. anonym” . “i .. oguewuwmmhaa Hangman? damm... mumnwmuwmum EESEWU WE. . .hmäanååå . . , . \ magra 5:.” i mattias.aa...mäumu.. nu na. , \ wâ«.§§3§§äü å...me “annuawwaáäwäiäa 3a? .J w .5:5th . , u när manga.” mmumümümmm w$.E...\m...Ooräø.muwämwanamma.. mm? . \ , Bmøönw §53, Häbwäouh . . ungnmuåñmm: »äwuwmmäww 2%,..an "Sømiâñnåå .än . .rwgapw.ä..5.mo. . .änahwnmämäøâbM demon_qu man .2 amg» n 55 6%. . E.. .52.. ämm? 82... en_ meänm E på: _Hahah_ z Cam då mg . i . ødøäzä i . . Eau? .hängas uti " gagna: .Ill