Nybergastället

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Nybergastället, Ängsbovägen 2, del av fastigheten Hâsrholmen 10:1 (Västergården) Huset lär vara byggt under första halvan av 1800talet och betraktas som ett av de äldsta nu befintliga husen i Hästholmen. Det ägdes och beboddes av Leonard Nyberg som dog 1877. Dottern Anna född 1861 bodde sedan i huset tills hon dog 1949. Huset inhyste under en period på 1800talet postkontor och spår efter detta är rester av postluckan i en vägg på nedre botten. Anna bodde i köket en trappa upp och i vardagsrummet på nedervåningen. I köket på nedre botten bodde Klara Malm med sina döttrar Ester och Elin. Ester städade på järnvägsstationen och Elin kokade kaffe till gäster, som kom från Hjo med ångaren Trafik. Karl Pettersson, ägare till Västergården, köpte Nybergastället av Anna och hyrde ut det till bland annat Hugo och Teresia Thorn som bodde där med hamen Arne och IngaBritt från början av 50talet till 1956. Därefter har stället mestadels stått tomt men periodvis hyrts ut som sommarbostad.