Djupvadet Sventalycka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 123 i inventeringen. Torpets namn: Sventalyckan. Tillhört gården: Djupvadet. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Torparen Sven Petter Johansson född 29/12 1834 i Stora Åby. Hustrun Augusta Vilhelmina född J ohansdotter 1839 i Säby. Barn: Johan August född 1863. Frans Oscar född 1865. Anna Matilda född 1873. Karl Emil född 1876. Albin Teodor född 1881. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Örjan Skj öld Kommentar i övrigt: Sven Petter dör 2/1 1896 av bröstlidande och Augusta Vilhelmina dör 1/3 1928. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning, Einar Haag Stora Aby, Gulli Gomér Boet och Maja Gran Odeshög.. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Berit Fransson, Hans Wigren, Hans Johansson, Siri Nilsson, Gulli Gomér, Anita Karlsson, Lena och Örjan Skjöld med barn. Videofilm nr: 7 Skyltbeskrivning 123. Djupvadet Torpet Sventalyckan Djupvadets ägor. Sist boende Sven Petter Johansson född 1834 död 1896. Hustrun Gustavia Vilhelmina Johansdotter född 1839 död 1928. 5 barn. Sid 2 av 2 1' _ . I _. tl "..mwåimi' i' I ä _ F _' E E". E 5 = " § I.. _' ' I __' 1. Norräng _.“' I. H_'. '. I |_'| 'Fl ...Ii I: J' I|n.*“ .|||llli|= I I