Djupvadet Kärringkullen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 125 i inventeringen. Torpets namn: "Kåringkullen" Tillhört gården: Djupvadet. Torpets art: Förpantningstorp. Siste brukare av torpet: Förpantningsägaren Sven Johan Svensson född 20/3 1823 i Våderstad. Hustrun Johanna Lovisa född Larsdotter 26/6 1826 i Linderås. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Örjan Sköld Kommentar i övrigt: Familj en flyttar 4/11 1874 till Djupvadskårret. Sven Johan dör 27/11 1886 av lunginflammation, 63 år gammal. Johanna Lovisa dör i Djupvadskårret 25/2 1907 av ålderdom. 81 år gammal. Anteckningar angående Sven Johan Svensson och Johanna Lovisa Larsdotters barn i Djupvadet och Djupvadskårret. Barn: Karl född 1853. August Wilhelm född 1855, reste till Amerika 1/11 1881. Johanna Alida född 1855, reste till Amerika 1/9 1887. Lovisa Charlotta född 1859, reste till Amerika 2/5 1887. Augusta Josefina född 1860, reste till Amerika 7/5 1880. Anna Soña född 1861, reste till Amerika 2/5 1881. Johan Fredrik född 1867, reste till Amerika 24/10 1891. Ada Matilda född 1870, reste till Amerika 1891. Av dessa åtta barn reste sju till USA. Anna Sofia kom tillbaka efter nio år och blev sambo med Vännlånningen Olof Gustaf Jansson och fick åtta barn. Johan Fredrik kom tillbaka efter några år i USA och gifte sig med Anna Matilda från Ramberstorp Mellangård. De får ett barn. Greta gift Adelind. Karl dör 1885, 32 år. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning, Maja Gran Ödeshög och Einar Haag Stora Aby. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Berit Fransson, Hans Wigren, Hans Johansson, Siri Nilsson, Gulli Gomér, Anita Karlsson, Lena och Örjan Skjöld med barn. Videofilm nr: 8 Skyltbeskrivning 125. Djupvadet Torpet "Kärringkullen" Djupvadets ägor. Sist boende Sven Johannes Svensson född 1823 död 1886. S.G. Johanna Lovisa Larsdotter född 1826 död 1907. 8 bar,. Sid 2 av 2 I' 1. " :I 'xümåimlr ' '. 5_ I'.'.:.'_|_.='I""!' .._.I _ | p... ||I'|" | |.| ll: . I