Drottningstorp f.d skola

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING ' *3 Socken Trdwrma KOHmuH] Ödeshög Fastighetsbeteckning Drot'tningstorp f.d skola Gatunummer Benätniing _. Drottningstorp f.d skola Fastighetsagare BoIQadqvkmh Linwnnng Inventeringsdatum 19804031 Inventerare Qi JomalHögpüst Negativ nr BESKRIVNING a) Timmerbyggnad q Hög timmerbyggnad som klätts med faluröd locklistpanel. Utbygge åt Väster med två ingångar. Gröna tvåluftefönster utan spröjs på nedre planet. Vita tvåluftsfönster med spröjs på det övre. Kvaderstensgrund. Sadeltak belagt med trekupigt fönster. b) Redskapsbod Redskapebod i faluröd locklietpanel under sadeltak belagt med trekupigt tegel. c) Jordkällare Jordkällare på stenfot under sadeltak belagt med trekupigt tegel. Datering 1902 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 2,. Ödeshögs kommun Trehörna socken Drottningtorp 1:2 Drottningtorp skola Neg. nr. T 08:57 F.d skolan från NV Neg. nr. T 08:56 F.d skolan från SV Foto Johan Högquist 1980