Hilltorp (Hyltet)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Erehörna Kommun ÖÖEShÖQ Fastighetsbeteckning EKEBERG §59 LÅSgABp 1:2 Gatunummer Benämning Hilltorp { Hyltet ) Fastighetsägare Karl Ingemar Trybom Inventeringsdatum 1939.1021o Inventerare Johan Hägquist Negativ nr 1*03:36 BESKRIVNING A. Timrad torpstuga i ett plan med vind. Faluröd lnaklistnanel Saüeltak belagt med trekuaiga cementpannar. Vita tvåluftsa fönster med spröjs. Gröna søegeldörrar. B. Uthus i faluröd bräd och locklistpanel under sadeltak med trekupigt tegel och tjärpapp. C. Uthus av faluröd brädpanel under sadeltak belagt med tjärpapp. Datering Ca 1888 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhi storiskt värde .2 Ödeshögs kommun Trehörna socken Ekeberg och Lassarp 1:2 Neg. nr. T 05:56 Torpet “Hyltet” från SO Foto Johan Högquist 1980