Ellen key- sällskapet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

* derligt. Sköna; kväll Sedah taláde Vilka böcker läste ge oçhtyad 'fick ' detlöe .betydelse 'för våra. siera llläll.erChészvviñ'gL själva blev förlättare De *frågan ,bely's'tes . “AW :teams: enade' räta: å . ' lankogsm på. Strangg for sasongen, vxlket ' :x 4 gen. Företlragri. ämnet 11011,:l åvfbjixb. liptekçuje Gunilla Ngreen, '. Linkö DiAngn_ ,y ' › Goldsägalze :WW “WiFi9ng h. \ sade'álláü. välkömdazsá'nit, Lst : dikténQEn majkyäu; vid): Vättern .vilketajpavssqdegbra;denna : förün bibliotekarien ':H0n .gav :en ' över 'och' kvinnor 'lästeçsprn H sikt 'Som'Tva'd _våra35'bemärlita' . \ avuxeñäâålderêtycktäd ntedétÄbee* w döttrar. _ Den yar_ skriven: ravvl' den , norskg; författááinnañz samme (191m Diet; var enclävttläSfEbOk? som .i angrep, (19 g kçnvehtiodçllê: ,#älitvenslgäpet' flög" ,ären “de irämsta käm parna för kvinnoemancipatiönéñ: CA'RL luren_va rmlmEáG "i › Där ?aneâ *Må .êörfêttareê :'97 läkaren ' ' \ Det _Var svåg'gzv N _V tåg i bilder 'ti11:_sina'böel§er. löste han 'epgm ätt ' hittade_ tips tillhans tidning Lirl gegpnkel, Adam var_ _fölest; tid ' geti,..att_ han höll. på' kvinnans rättigheten): › ._ ,x › v ' SlfBÄNGT Wrede/:vån _4.,Ellen '_Key ver Strängt uppfostrad' att illustrera barnböcker och tid' ningar och var mycket populär PELLE SNYGG 4 Ottilie Adelborg presenterade Pelle Snygg_ samt Lille Wiggs äventyr på. julaftdh.f'Elsa Beskow _fäáns,.helt_ natürilgt med bland de mera' bemärkth byernboksillustra fcörerna. Bibliotekárien hade med sig en del böcker som sklckädes runt blandpgbliken I Godsägare Widegren'gagkade för den intres santa utblicken i litteraturen. höydes någongsar "Id l1ij;tegg'yct1gZ för barn. Björnstjerne :Bjorn'sscjn' ,tyckte om <.attv ›fördjupa»›.« sig . i Raj. _pinssonKnJlse pekpGeQrg Brandes H *Håidâåálä H 4 _ . psalmboken_ sam'gppárite. _ Anna Maria Roos .gilladenindlanböçken Fryxells historia, Lpuise Alcotts böckerpch Topelips _. Ellen Key ägriade_ sigjåt Walter Scott, Fält skärns berättelsen' Fryxells his torla och Singoalla. Stor betydel se för henne hade Amtmánnens