Ersnt Karlssons Möbelsnickeri

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Färmwm .,_V._,, * FREDRIKABREMERHFÖRBUNDETS , av. Mm .7 SJUKSKÖTERSKEBYRÄ 5 NEDRE F O G E L B E R G S G A T AN T E L . 6 1 87 / #00/ //m M27? X M /á'ø//á/áw/ M, M m Göfeborg I Ze . WMR/MM < x' /q,_ < : [mm M' , ;WW W » i ,i à 7 › Max/åxå?” M2_ v//M '<7 .