Ernst Karlssons Möbelsnickeri

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

M›Å%,W °' MW ” mm . 1%' M ” 3° _Mowz Wu \Åum.ñp</VVM )'* )!” > (På/ML; MM/W/\u79Mw/Má' f ?tii'w" ' ' “ “ ' ' m' ' ' ' _ W" . A ' * wir' *vf ". """"' l ' ' * X I' L “eg/*MVM ' .Wi 'TT 70/0414.: ; <9? i , J/ ;lf , aà 1 _ x ' _ i. '1%' i; I \ \ z . 3 A . 3 \ ' vi) I” “må eLa'z//QJ ; g' ' (hp/MM. 7' M 34 h l 1, W › . 054W KW j ”3 7_ V' 2 \ , x \ 457045? '“ *wwwsâwåzf'wwm v < ,. . \% lr:) ;gå/;Mä W ( 5% v , ' * kmrMza. ..43 iv” . mäyüwáwâkyøbrwr; ;MM WW.M“W5,°”WM . . . I › › ' I I I lg.: 7 Vi" *i* A n, ,i , 7 ,mL ,,,,, .r _ ,, ,i ,4,,,,__ ,Awad Åman, ,M . ,,7..4___._n