Ersbola Broddalyckan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 133 i inventeringen. Torpets namn: Broddalyckan Tillhört gården: Ersbola Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Torparen Sven Petter Johansson född 29/12 1834 i Stora Aby. Hustrun Augusta Vilhelmina född J ohansdotter 1839 i Säby. Fem barn. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: LarsOlof Nilsson Kommentar i övrigt: Familj en flyttar till Djupvadet "Sventalyckan" 6/1 1 1874. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Siri Nilsson, Ingmar Utter, Berit Fransson, Olle och Ingegerd Nilsson, LarsOlof Nilsson. Videofilm nr 8 Skyltbeskrivning 133. Ersbola Torpet Broddalyckan Ersbola ägor. Sist boende Sven Petter Johansson född 1834. Hustrun Augusta Vilhelmina Johansdotter född 1839. 5 barn. Fam. Flyttar till Djupvadet 1874. Sid 2 av 2 _ _B'oTiHFJydserän 151. tu Ill.. _Eg_ “T” .r . 1 I '_ 'i 'lpc el : uy juh i. | .I : ii 1 I' . F' ' J 'WL Ä .||||I1||| 'LJ