Ett bygge 1912

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Året var 1912. Då byggdes mangårdsbyggnaden i .Svenstorp Heda, De som var med på tak Iagsfesten finns uppradade framför huset) men effersom fi gurerna har blivit lite små är det svårt att se vilka som finns med på bilden. Därför har vi plockat fram en annan bild från samma till. fälle, Ä Där kan vi identifiera stensättare "Karlsson i Hadde torp Sittande längst till vänster och hans b'ådá me'ähjälpare stå ende längst tilF'ñöger. De kalla des Lille Kalle och Axel i Betle hem. Oskar på Hällemon står längst tim'änster av männen 0 jämte honom återfinns bygg. mä'stá're Ivar Lundins far. Ariendatorn hette “Setter och det är' han som sitter med ett barn'i knät och hustrun vid sin sida. Familjens andra barn syns hos ägaren till gården, Au gust i Svenstorp, och mellan dem sitter byggmästaan Axel Andersson. Dottern till August i Svenstorp finns också med på bilden som tredje' peráon från 'i höger i f *ämre raden_ i " Av byggklth lär det inte vara någon mer än Oskar på HälleA ännu är i livet. Han ägnade sig åt byggbranschen under hela sitt arbetslivv'. uch mon 50111 njuter nu sitt otiunl på Södra Vägen i ödeshög, i en villa som han själv hm' rustat upp_ På 'den lade jag mina sista krafter, säger han.