Ett gammalt hus berättar

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

»mém fåsérjaäâtähdigt som alla ?21k t i “7 w. r. C, (. »i n. 1! får \ .\ \\ \ ár'fênfgammau hu's som står i §1 t .raw”Riddárgatan i'ödes'höcr. in En* tjül'éf ki'iifg knnuñ'ña.›Nu gaxtrlingar, Jágihar inte längre nâ gorr värme inombords. 'Jag ser ätt de; Sanerar 'i nyaméx'zlt, här_ skall byggas i; läkanstation, 'apotek och sjukkassa, därför står jag i vägen. Jag' Står: här och *ser Vskolungdomen dra' förbi ensamma eller i flocken ?lille ropa till dem: Hallå :11 unga Ödeshög: .Hör på mig ett slav. Men' inte '145an (19 tid_ ;.för en gamling som' mig." Innancidetvär försent) innan g'räquopgn 'sätter sina vassa län' der min .3 kropp, "låt mig berätta lmçá_ m 'och_32 se .ettroçll annatom min leyngd, Kan' âke^''det är någon sem ;du höra tpå mig. 4 . 'i Ni fån; Ursäkta, man 'blir en › n r'fdrkälkádvid'mina år; Så ett dich'd'annat har ,jag _glömt_ Men jag var faktiskt med :redan åf'lQOSTör 'då 'V81' 'det en * 'familj sbm flyttade in på andra' våning en; :Egentligen var det väldigt synd om dem. Jag såg hur de fick'lgära allt vatten de behövde tv'åâi . över torget från Fridebol DêtåbIaiåg där Johan'njä': 'huniera är belägen. Ibland ålar" det 'halt'beh' ' besvärligt." Allt slaskvatten fibk hära üt på. Gatugårdens lágå'rds'bácke Och all ved måste bäras'upp de två trappcrna. ' Så det var 'Flagg precis lagom med en årsh'yrafpaf låoåkr: om 'året Den höjdes senare till 300 kr. Jag ha de en fin placering längst upp på toêrtget 05h ,kunde se allt som häné de; i Ungárna åktê'vk'älke' nerför torget. Dåifanns det minsann inga bilar. Roligast var' det på tisda garna". då .hela ' lçullerstens'torget var fullt med yagnár och bönder schlköpte'och sålde. Då varrdét cafe' i 'gamla Klubben som stod, längst ner vid Storgatan. Det fick” flytta i på sig en dag då man skulle 'bygga det nya posthuset där Löfs affär är belägen numer ra. . 7 ' *i ' 14 ?banklölçêler för Skåñskqêtiankeñ : an Stpra_ '1 I nedre våningen k . Ara 'tor'gfdär .jag upbleg/t ,mygg ' .I ag har ?också hyet arbetgförfnedj lingen. En dag sp'ä'rråde ligen* upp alla fönstergldågarnál' Av' :arrangemangen '.Vfö'rstöçl i att man'ämnade flytta? mi'g Huff › skulle det gå till medrninietym A liga kropp; Men sejdetiråicli'prçh jag placerades en ›bit n't'på fqigçt. Å, vad 'jag 'kl nde mig/;härad en' smula märkVä'rdig":där"I5ag›'stodj mitt i centrum. Så fiekbjagseiáftt de började bygga 'och 'förStodfatt jag bara stått i vägen; Det' var firman” En; P §59” och Söner med 's'itttskexmkannalag' sem 'hade hand om' m'igro'ch” mitt öde; Det var på en måndagde förde mig tvärs över .torget ech vände mig ett halvt' Yarv. ' _ Jag funderade mycketpöver mitt kommande ?öde .då 'ágigrä lades nerför Riddargatan *Mgs'áor av folk tittade på. :Återigenrüppå: levde jag den här'känslan,..áv›'att: vara uppmärksammad; Läng're'o längre ner på' gåtan ifördeS'j'agj tills man placerade mig._p_å 7' den plats där :jag ml 'b 'f 1 Det skedde den* 26 .oktd en, \ .Förgäves' försökte jag'vs* nint__kä,' ket_av intreese. Jagálömdevslilpört: och 'nughar jeg :intevilångt'fkvarq \Vindenáspmvtjvuter ' din? :kort: u 'skälháêl .32215, nu ska hela rask b tänkljus'tl nu' under: .hlo'stádsy'åviç:F * :1 Vår din??? är besynnerh *Vädret skif' Joel? såfort. I fnin balnd mi'när tertldlvistaåes på .öd, gården, ; dt'då ;så drabba ' lingar; åvädre :vid ;å följa 'med its ningehuset V velat "stämde _ sa. AlaHg;1 bannerá'ééål ”där ' ;som 1 ánöni'wlå? helg ki'n. fi ,en V mil. “vädéiá'sdagl 'någoñgi'éår _ 1' *hå/.éêkêt :53.11% lilldvädersdaä. 00h s' n _ in: › j WE m; “Aj N ämnen xrgäås náládel fast det inte har en enda hel vid torget får stå där och skräpa fönsterruta på baksidan.