Fadersundran.

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

FADERSUNDRAN Vi, ' som föddes med barnmorskehjälp utan moderskapspenning och barnbidrag och aldrig blött i socialkommunala blöjor men, som .fick lära att snyta oss vara hövliga ' och veta hut. ' Vi. som med lappade byxbakar och spikbeslagna sveciakängor i skrabbiga skolhus skrev på egna griffeltavlor och läste ärvda skolböcker utan fria frukostar, sexualundervisnlng och intelligenstestning och absolut utan mindervärdeskomplex och aldrig haft en aning om kuratorer, beteenderubbning, missanpassnlng, konsulenter, kontrollanter och andra socialtermer, HUR TUSAN KUzNDE Vl 'KLARA OSS?