Fagerhulta tall

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Lillårig ”tandtall” z” Treååärna ”Tandtallen” I forna tider, då skrock och vidskepelse var vanliga företeel ser, förekom det ofta att man ;vid värk av olika slag försökte över flytta smärtorna på ett tråd. Det gick till så att man tillverkaderen sticka med vilken man Vidrörde det onda stället, varefter man stack stickan in i trädet. Ofta var ;det fråga om tandvärk som man [trodde sig kunna bli av med på detta sätt. Fagerhulta tall i Trehörna är en sådan'gammal tandtall. I den har man stuckit så flitigt att stammen blivit missformad. Det vanliga var att man körde in stic kan under barken, sedan man bi tit i den med den värkande tan den. Där rann då kâdan ut och det uppstod knölar och ojämnhe ter i trädet. Fagerhulta tall är av ansenlig ålder. Vid olika tillfällen har Skogsfolk sökt fastställa hur gammal den år. De senaste under sökningarna gjordes av elever vid skogshögskolan, och man kom vid det tillfället fram till, att det märkliga trädet är 400 år gam malt. Eftersom furan lär kunna bli 500 år, är den höga åldern ing l numera fridlyst och står som ett minnesmärke över den tid .då skrock och övertro var vanligt fö rekommande. . DetA finns 'många exempel hur träd spelade en mil vid bo_ tande av sjukdomar. IfROslagen förekom det att man sökte upp missformade träd med V'klykbild ningar o. dyl. Där drog man sju .mms har ett dominerande läge där två basvägar korsar varandra iiHolaveden en orimlighet. Fagerhulta tall är På' ka barn genom klykor eller hål i. trädstammen och trodde att man på det 'sättetkunde överföra sjuk do'men på trädet. Denna sed före kommer också på andra håll i landet. På Harstena har man en gammal lind, som man stack i, "Linna på Harstena”, *och 1 Vad stena visade det sig x; rivning av ett gammalt hus Vid'»Skänninge tullen, att det var mängder av stickor instuckna i väggarna. Det huset stod intill stadens gamla» 4 avrättningsplats ett ställe som omgavs av skrock och vidskepel se. En av de typiska historierna om denna sed berättar rektor Thord Lindell i Vadstena. När man dra git sträckningen för järnvägslin jan Åtvidaberg Bestorp, Visade det sig att det stod ett träd just där banan skulle gå fram, omtalar rektor Lindell. Ingenjören sade till om att trädet skulle fällas, men ingen ville utföra arbetet; därför att det var ett ”tandträd”. Efter mycket om och men var det en man som åtog sig det far liga arbetet, om han fick en flas ka brännvin och 5 kronor. De' gick ingenjören med på, för det måste ju bort, och in drack först upp brännvin han vågade ge sig på . trädet. _Det finns otaliga hi ”trollträd”, men frågax inte Fagerhulta tall i ett av de "äldsta som och om ingen olycka torde den stå ätskillig livskraftig är den.