Karta över Heda och Stora Åby

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1 '7 | ( Lüvängsborg ' ,\ J ,' <4, "_7", Skq sig?! .. . \ SN \ l \ J. ' *' / \ :,. n Vass mr , Dagsmpgse j" 'tHedafg I_ , ' dusm'_ ' ' .. Diüriedet Rädgavels gr :: , ' ›_,| V' _ _ 7,§5 nz , .Hiniings.tädw k, Ökste en ' Qom' V Skå/ç Annebergf/ \x_' Hästholm ' 'i' " ,: V J ' . 1 ' [i Hadaâlän J . i j .' * / .J 1 V* “ . I , j .. " ' > I * " / i * ' a' v i J astholm “ \ \ h 1 * 3 g " ' ;A k A ' * > \ . V › _ Haddetorp , ;i r g ' v 5: _ 7 <. . _ , ' I / I \ . . I _, /ki ,__ ' 'i ' .› mark \ ngsâigärdet 41"” :' K tjg §1 v . V' I? Björkñag hannelund aéyd 56,5 Björ' _' ilery *FtästggoIawr _ . ,. L* ,