Tingshusgatan 8

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken üdeahög TN Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Falkberget 1 Gatunummer Tingshusgatan 8 >_ Benämning / Fastighetsägare Inventeringsdatum iQVBJMMZQ Inventerare nr WhWikdahl Negativ nr › 6:35,7å1 BESKRIVNING a.BDstadahus Två våningar varav en inredd vindsvâning,Gråstensgrund.Timmerkenstruktiünw med gulbiegemålad stående lockliatpane1.Vita knutar och 0mfattningar.8aäelw tak med ankupiga takpannmr.Rüd utkragad tegalskarsten,Tvåluftafönater med spröjss buuthua Gjuten grund.TTäkanetruktian med stående faluräd locklistpan515Vita knutar och omfattningaruâaäaltak med trekupigt taktegel.ñöd tegelskaraten, G Träkonstruktion med faluröd stående träpanel,Pulpettak täckt med takpasüg d Sadaltak med rött tvåkupigt taktagel. Datering aatrol. senare delen av .13:30 antalet. [3. 1953 (am/3.] Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde deshög s Falkbarget l Tingshusgatan 8 FDtD:M.Wikdahl,197Bø Bgstadshus a fram, 6:35. Uthus b fr. NV, 7:10