Solhaga

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Konmunuödeshög* FastighetsbeteckningFaderget5 Gatunummer Tingshusgatan 12 Benämning Sdümga Fastighetsägare Inventeringsdatum HW8mk24 Inventerare nr WIWikdahl* Negativ nr 'hå4 BESKRIVNING Bostadshus En våning med inredd vindsvåning . Huggen gråstensgrund. Träkonstruktion klädd med impregnerad lockpanel. Brutet valmat sadeltak med utvinklat takslut. Takkupot: Kopparfärgat plåttak. Röd utkragad tegelskorsten. Fönster med mitt och tvärpost ochspröjssde äxexfñnxtex i de övre fönsterhalvorna. Balkong mot öster. Uthus Två våningar varav en vindsvåning. Gjuten grund. Träkonstruktion gul stående 100k listpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak med rött tvåkupigt taktegel. Utkragad tegelskortsen i röd tegel. Tvåluftsfönster med pröjs. Grönmålade dörrar. Datering a 1909 (Sv.B) Onüxyggnati a Tidigare reveterad trä, tvåpanel 1975 b Tidigare sidiplattor, lackpanel 1975 Trädgård Gräwmmta milraüüüer Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde sn Falkbarget 3 Tingåhusgatan 12 Fmta:M.Wikdahl,1978, Uthus b FrøN, 7:4.