Fallsberg Lönsa-Johan på Lysings Häradsallmänning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 8 i inventeringen. Torpets namn: ”LönsaJohan” Tillhört gården: Lysings Häradsallmänning Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Johan Petter Andersson Lund född 13/5 1837 i Björnseryd Stora Aby död i Halvarby 1921, gift 1862 med Eva Carin född Flyg 12/4 1829 i Trehörna död i Basliden 1920. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 4 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Lysings Häradsallmänning Kommentar i övrigt: Johan Petter kallad "LönsaJohan" kom med sin familj ifrån Västantorp 8/11 1864. De flyttar 1901 till Ingemars backen på Åby Fyrbondegårdens ägor och 1913 till Basliden där Eva Carin dör 1920. Johan Petter flyttar sedan till Halvarby 1920 och dör därstädes 1920 Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Hugo Jonsson, Västantorp och hans son Holger Jonsson Boxholm Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Holger Jonsson, Hans Jonsson, Ingmar & Eva Utter, Tore och Irene Göransson, Elving Utter med fru. Videoband nr 1 Skyltbeskrivning 8. Fallsberg Torp på Lysings Häradsallmänning Sist boende Johan Petter Andersson/Lund född 1837 död i Halvarby 1921. Eva Carin Flyg född 1829 död i Basliden 1920. Husen rivs. Sid 2 av 3 .f E I. TK 'H I_ _ hfl _... I: I: I: |.: ._ __._ |_ T |_.._._._ 5.._ i.. ULLA 4' *HannaMLän" . 5,5 1; 1.1 01._ " ;_.____F . kniv; , _ ms. '42.1 I 15h . . ' ' 4. ”Lön'änJohans” Ej CD Allmänningen 1 IJ] ”Lönsens”