Fivlefall 1:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trañrnau Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Fjvhüäll1g2 Gatunummer _ Benämning Fäüan Fastighetsägare Harquper Inventeringsdatum 19&)41O7 Inventerare EX Johanlñgquist Negativ nr TThBQEB BESKRIVNING a) Torgetnga ;Liten timrad torpstuga klädd med faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med tvåkupiga cementpannor. En skorsten. Pågjuten slatputsad grund. Vita tvålufts fönster med spröjs. Farstuutbyggnad åt norr. b) Jordkallare Jordkällare i sluttningen mot Vägen under sadeltak belagt med enkupigt tegel. 0) Redskapsbod Redskapsbod i faluröd brädpanel under sadeltak belagt med tvåkupiga cement pannor. Bass i öster. Datering ca.1880 [I Ombyggnad Trädgård (ivriga tqnxgifter Beläget omedelbart öster om Trehörna jaktskyttebana. Kulturhistoriskt Värde .2 Ödeshögs kommun Trehörna socken Fivlefall 1:2 Fällan Neg. nr. T 11:52 Fällan från SV Neg. nr. T 11:55 Källare och köksingång från 80 Foto Johan Högquist 1980