Erker i Knäppet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Naiüren 5 .. \ idrottspi een :'\ (7 c? ,1 .1 ._ . . . V\\.. v h 4 iii/Au / 6va ,f \ , bkid och lrilultsfrzlmå cls airs (§. (6, ( Lb r') publikation »Pa sknoP» teilang j] rg_ ( är] 6 Q ) .. ._ › < *4 _ \ tad. som alltid av alla Vi I av lii iOI'dG 9 una;'IMUWHJMilli'iMiLWwf'll“i*WHWMW”Emww'müiiåáa luftsliv, har redan komn Den har *' ”*“*“" //VF r'w ' n u › .. .. *41 M V . z; : /R 6: i I 117:/ av.: 931.21 komm1t tidigare l ar an lg men Ogte'lg'gtlalq<çlg han g" . E 53 i :1 lr g :\. m ' ,53 ;June ,digg därför har den inte för' lir: ali fastställt spelordni i Em (i ärm ' 5 *kr I I 0 :I " '551:' v'› 4 4 n a ! lm" áJlM* 7T“«_yç; ; ,7 :l Är'j% "' . tet. Snarare kan man n esta., tt 0513014?” 50m' .i md” v l L*.ul ' e häü* “ >/ ;få 513 U,« 0 .'L :2 . i o ; L Vi? ; 3\ att beste. utav: Dr › ' ; lars om ›. _r ,, › rf' »än i / du . 7_ b; “hmmm den 1 ar ar ett strå, va» en. na« .k V kit] { . : WML V_ V h; yf. ,Me/b /.. :f kx. _ . .. i . V › .. v1 , min Lnd, i o “ _ / m' 71 ' \ eg* gonsm fm* Redaktion men 'M * erköping och Våltt lott_ musen vin ,ingen 3' “w” / , ' år? ut sakert inne på rätt. spå e den la* n' gen rön Ögtg t, [51; __m M' I Tf ' f ”m” fe; vaga _ tit andra sidor av I tsliv än _iamlei Linköpings .Finska ade m m a *' a 'fx/7? ”MV/T? , N V), 6L.j§! skidåkning komma till *årig i större 1 januari: poj_ ensn konnner Lill Svcril D I \ :n I "/ .. . .. .. . We // utsträcknlng' än fOlr O ren_ kalllEL dlde (ul Sålxlilct och. åixclll h marsviY4 › 'T' matcher, 'nämligen iförel i i l_,inkiiping, men även 'l Norrköping' konnnn att ett besök. Vem vet, kanske Nå dyelva kommer till eller ;en ej '7 T , .. q 0 . , ERKER I KNAPPLT. tror, att arsekriften d enom blir mmm U lillik i Knäppet hade_ flera gånger vi hem.. ?i juennrt aftevarl. Hem mera, populär' ute i '03, M _för_ lat] l'orstå, att han Ville jag: “skulle komma haller Erik en konfåräns râed dess chans 1 hmmmren G man skrivaw »e strol» om honom. For_ ett b,ln.lFla._lnI\16 irstirgan, .oc a en ska' Tu“sitfommngens b villlaliai en sedan blygsam begaran kommer ut, sager han. H0 han 7 i. 1 y d it! man begav jag mig en vacker majdag lite stökit inne är vill att vi ska ta mseer gm ' uppåt de hällen, där han hade' sitt kaffet här ute. Vi sätter oss vid ett Redan av det väck” lerby 1, men 5 jam ' ' erkö .de I'g»Vaio pin (Valle marsvik 1 l lina. och e med Sven 4 *ok ökas i 4 nars vik, Gottfride erreê › ,' liter pojkarnaS'Öd rk'o * 0 U.) ) _ . n \ V n Wigh hemvist.. Det var en sådan där gude triirlg'ilrdasbord i 5032353613. oPå Arflbüt konstnär komponera om i get 19 Jäguani fs din l \_ “me mg bmw11.11” 5. m_ man benallad vardag; dn eoleii lyser hanr ten Vid stegen haller" _paskllljorna healingål.1 att Dalarna bl det natt VailtGIIIJOjlia..llZ i 1 mg, _ i i i ' ligt varmt 1 .skogsglantorne. Fran pa att sprangai Sinan hOlJGH 0011'1Y utvalda landskapet, in lorsta DallllymValdDüwvlü 'Uli/LillI'llOl'lllålOll be: Xe'b 09h markerna kom: en :från doft av sol ser gula i topparna. Mitt ibland. fömámüga hejgidegbü presents starta redan. Eiindagen; nte 1191 varm mylle, nyutelngne björkar och blåa palmhlommor står ett mask Tar en lfriluftegård i stil vislser R ms 11_ ber med en match i löi rande (nngängen. André gen Spelas den 15 dece Siena möter* Kenty. T cernnde omgången spel comber, kvartsl'irmlern ccmlrør och eemil'inule nuzn'i. m _iük'alav' östgötaeerierna l "1.11 SM” ,Om ter samlat rekordd (i av sk'lck 11 har därför mål, 1 Damm' mindie än fyra “lem "lea" lands ibandyfilrb 511V ?Y alla' ställt Åsairilnianeätt grupperna. Den hl Klass I, ' V och där del u _ 'r e idrottsng Atmrlall'3ergs BK, Ulla: ga multnat fjolårelöv. 1<,›sståndmed“ prraktiiulla, grinande 'jjgen Lighting St 1 Från en 'nt'åign till hans lilla gård solansikten. I bäckfåran vit (gaming och uppf" d ?german hörde jag yxhugg, och jag gick' en stammåga ungbjörkar.eom påminna ljuevujsmden, 9, en *En i L ' genväg' over tallbackarna for att se om. oeknklslulla konfirmander. 0 liga yrkesinyn just_ n 716 mile' om min man var där. Min aning' be" sökt. förnimmer man den stora mäs Kan mailf tä_ kaj sig 'Mal'tm svannades, och jag såg Erker komma tnrhanden. Det'är inget bakverk, tiskt; landskap fr [lämnar knallande med: en' 'stor bihhe gren som Vår Herre skapat. 'Inget palett slag än Dalarna* Ä statver på ryggen. På en bergklack skrnp eller billig* efterapning. Allt 'får också följa. med låg en stor hög med* trinnebråte, och är fullödig god; konst. Njutande av petvs Stora »idrotth från en' kvistnabb i en gren ilaxade allt det vackra sitter' jag och medi taga i db .mest Skif \ (kunnig L "N Y iiiornDll/i sta / dagen. Och hela iel visar U 2' , " V m (I . . . . . . i ›:v ,J _. _ l . . “1 . ' /' “amhdl' Erkers skinntroja lor varVinden, Lerar vnl min pipa., Erik inyser da nar_ Han far folja : .1 nga* kanotls 13% Ulf_ IFK ;Utbilme för jun: lilrker såg rolig' ut, då han kom och där till_ *samt rynkar sam masa. » har utför Östendalálv svindlande LJUHIQSbTO IBK. Vil' ,ven WH, *iiLMM 1 mm .12) T' förbi BK Derby lag' ll. Axelsson etrelnnde [ram genom Lingskoeen. .la har allt bjuttxte fil lära mej röka falt genom trånga “pm går (1 1 ian r ngsihser Den väldiga bördan av rensade gren_ piper ja mä, istället; 'för snueet, men timnierrännor och lst isrevlur [(11133 114, \z;,711_miml och Skenin L använt slziver spretmle ut kring den: lilla SI ja böcker de osar se illa ometi. * men också över lug' atte som Mjölby Al' janun finaidanål spelas den we'gande satta figuren, på vilken hlåskjortan Jag haller med om att lukten ej ge tid; nu att njAL lands apets 2817:03 hg H väte “mlenm dm '19 jan < : boleme lyste glatt i majsolen. är EOÖ 00h bly'th Ut Satinvkeldioran skiftande; färgspel gr, mn mot en cigarr. Jag försöker' att få dess “melodi från " ' 'Erik berätta. om tider, han var till högsta, dun): O farande sven, men vadi det' nu he färd: på cykel 'eller e rodltle på, så. var han inte .i berättar fots: är det inga .a tagen. Dä; va ett slit å släp, säger bjudeg, honom, utan han. Pengar förtjänte en nog. Men byvägu fjärran ' f lyssna tm Lemiunda. lF, Bor mimmi* För att inte 'skrämma honom ro i Tln en pade jag ett glatt »hej». 'Elker vän cl 1 ASOS de sig åt mitt håll, och då han såg, a vaxut vem, .det var, lyste ansiklet upp, och lrtf0'{]1"'afle han ställde sin tunga börda, mot en ?ältekjeåe Miele ni lan lleiväg * ter Några rotvälta. _ o vaktighet __ Nä, 5,11. man på gi då han .323m da, mesta geek: pa., szupen a kortspel.. damm och vraland'e torerüigj ovei id { Nät ; .. n 0 D.. . .. ' .:" VM i, . da'es': I l namnda & ute a gaf. Made, w jaa., valkgm_ Sen ja glfte mej me Fia vart de “erg och genom sk D dir ensliga M* 1 “1 :ha 2:112 . . ' b \ slut mä sånt, som tur är, Erik' slog' fäbodan eller, dofte till ett4 gapskratt, 4 Kan han tänka och tjändjalar är sej att första' gången ja geek'te Fiat, mänskligt liv. Och i nina. så. feck ja mej ett reckti't kok stryk. dalna för att följa i, Gösta de i i Mjölby sizyttegire i <i ;i företa, l'äl tskj utni ÄV yngel' men då, Skulle ja la säja. Ur väst = mêd 3111' fickans djup trevade han fram en å tumme n'iiverdosn, och efter att. ha knackat mhyggan" den, mot, handl'latan bjöd han på en r att den abso nzi L' holja _. V V vinna» villtliir ledningen l liiiste skall nens basta skyttar* pris. HBO L1“°'d“fLe ja bara V3' mätafnmes 3" Quêthagmêr JPÅW* att 'gå ifrån, titsllagsmcto 'U 1 ,H Stq* ._. i , mmcthgl. # Jaså, Erik hälnt på, med att sanna. Ville ho inte veta a. Men sen kvcamgai turietxstetio : .son pch i s länet lämmimmcipen “UM , L _14 50:15. › ° dess har de allra vart. ett ont orl .OSS mal, utan aldriga ' hodm jvlmot ana. BC] ngar att delta_ ' 3: Emirsite . duella tzivlingen: mebåir in_ upp en g'éirsg'aird, ser jag. Är , vändning. det inie smidigare med taggtråds '31113113 _ Dalarna" 'Eller “1311 m småbarn staketz Eriks äkta. hälft, 'som kommit ut fjällen längst bort \ h 7 *i mina: 7 ._ H 0 i_ 9 r AxelFisen *4 Nää, si gaddztrån den lir ja in mle 3f§3br1Ckan1 höfter “mad navên' l oss Vadstena OT är :det .som icke rv igi kunna kon ;Eiganaiföl “i 2),] âlr'ir'lv l'i'n' bi» te. Dj Lira bara lill'SllilI' påfn. För Skromulavgom du* lngeanet V3 30m skild; glädje att fimja åv'ánnelñ kLtrrera med »de torn grabharnam mkv.) “Shit :are inior nor21.511" sen 'satte .in om.) en. bit kring kan hund?" Jag “0174? llntlesDaift 'det Thorsten_ Thunman jam] kunna. starta i er _klaás, lilgij Bmtll'lgngili 1112195 lmlemedel lillgärlet. Ä tror han inte ett; 6 utâ alJVaTIlgt mlgpai* Fm Set.. så i'ryin't' som gjort årets r" Skildguir» miljon automatisijflyttas' upp i målg 1811912vill??? “':iii let vid be kora: geek EL rev sönner jyvert på 1135 00113” ar, Ut l Sin. hemYana bom' fängslande läsning Det. *till tarklaesen :följande ålrf Skulle unten bilj'll'lñjlsof'” '11 l m_ i allvarlig otyget. Blå Fia är ja hadde ett våildi't mublsldgnnmg: 1311511*th 531' ?3111919 Dajmnás 'Vildmark hanj för gigs l_et._cleltagare i denna klass bli myc .. i* ;ff (mimmi .tt alla van schå mä* mjölke henne. hit kom_ “lt av “3119 rynkor 04311 1 karet 531' utan_ nu .ensliga n mid,7th kef stolt komme l ›n attadelas upp :13 173 i ' elnine'_ “H * L “5 ° i? ' 'V'l “le \; I I_ :er alla till lubåicn andutna med Klab 4 och 5: 1) .x .. . i, .. går. . ' i. I' ° ' V ,, u n i . o \_ j . .i .. mer du Inge g:id.datrzi mer. Nu., tacka 1113? en? _Slfllrgor:_ _ 13:1 hån 813% 51% Gstgotaslattenj De . 1 Takçrnä V_C 1 en hogre och e *T* i _ 19 h e [gjledmogs villa en regäler trinnegársgål. V1 nad: Vld JUN'Bb Slim] 31' e 34. ets" sar och bland: Om 1? 5 m Da" även Yugi 61?” Om* hem' i Klics °' 1) Folk” i i' _xtçll_ inn' V). i :(4 13 tävlingsmöj ' .ekilt klubbn Hj juniorer, val inner ett 5, i. i att hängt å:) tv.: 2) Simon OL' “ 25', 3) (löste Carlego så . .. luniorr rak . . * bone Hortmg, Mjol isions fm:tisatto en ;stund med att prata märkta händwlm' i Skämt' Fm" set (in Han med »öppna 'o ;_ Medlems_ om. de olika. vårbestyren. Erker är Stun(34 tygt ut Ove? mppEijCh hm? en majnatt så, in " Slätstruken karl. mOt SkothbTVnm" ' Da a granit* djurlivet i »Fågl Hgnungçg_ ingen vari: lilg _ _ _inngick till 1 sin unc'odm har han varit med! om kOn:3t3tle*l“3l' han Salmgt' › »Blommornas ber nålS: var och en? d* de” Nilcwon de 21' 6) P to] m slam åtskilligt. Under flera år har .han _ Om det funnes mcjhgheter att panjemang av j oli 1930_ eller av ,_ _' .i ' ' : gt_ ingivlw () Lobert Johansmi Erik Pettersson; ldx ( l detniveson, l loxhol Klan. 2: 1) Gun: Siena 22 1212;?) A] by 21; 3) Harry Mi inne l neon, Stråls: ., Sven, n, Högby 1. ateen,;1 Takern., Q , ;CQ 10 rade ;namnge i: ,n eg »0112! fn?) öv üå .ámi : by2ltr.;2)YnQ§\ utsättning arbetat vid vägbygeen, varit rallare få .leva om ert liv, :skulle ni vilja by tiska basmclodi' I 1 efter mid." vid inlandsbanan, stensprängare, ta ut arbetet, här mot någonting lan; föüa honom på ( lärarna deci skogsarbetare m_ m. för att till sist nat, frågar jam , i ringen_ för oss ÖA [aj 'Lin direkt hmmm på sin lilla' gård. Första. året Fia. ser storölgd på mig. »u Nää; re Visserligen ick ;h indirekt han sådde *upp hade han ingen ök varför dit. Emker 51 ja har haft då Spännande och in dra, då hi på gården; och »szäasåizm (utsäde) bro. här.lVled en tafatt rörelse Stry versionen mer; 1' bar han hem, på ryggen. Nu har han ker hon sin man över armen. »4 fi av den skygge egen välfödd häst och fyra kor. Går ler vn säjer du? 4 Dii enda. ja önu karta V Hmmm] den ger tillräcklig avkastning för skar i så fall., att ja kunne gjort .där författaren att Erik och hans Fia skall reda sig. då lindriare för dej Fin. . . med sin Vän 1 V: #v Men snart tror ja, att ja Då jag så. :småningom gick ida'ár 7 Men jag blädd .211 'en fröjd au * Anmälningar nattliga; valid »ut FOIR'B_ Sko ,anmäleth maila kFEumerlneçn ckantg men, 1 ska. :lindringspns Siv \ den nya. mmm? att SPP ›, i . l rälfligf'; image. \; _ _ ' i en \ . 1 \ f ikenten joch j! › › V \› er betydelse Ikltråidl och na. hade 43 verksainhe Anlder's Kvissberg, M." (385% m_ »herslar ä_>›,_ säjer h?<ll.°Dä..ily ju goa ifrån kände jag att jag' upnlevat nål. ser med* stor beh ., 5 I Sven Glmmrszon 1 :Hi 4r tider te Siillü ä 1, a far v1 sen seX g'onitrng vackert. Jag forstozd ett 4 . » g i \ Minpra nya I› bland det 1 i. i i , ut an. o 7 '. . V 5 _ .. .. _› i n , doktorn Einar; W :råa ' ö _. _ ge Algmark, Odes »5. ümkmät_ tanhundra. 1 penelon se klaia'r de aktenslgaps stolai mal. ” gemensam 1.1] t. E 4:1 var .hf “mer den sej ändå. Med en inbjudande gest, sträyan, gemensam lycka. och har'mop Old? bil It» i i . U . _ .. (. n i *' i* "cl am' . ... . . . ' ade 137 kg. sager Erlk: _ Kom ma nu, sa gar nl. lagdsejl_ av Elmer { Skidqpoljfbch › Linkopings ,mitlnldnmgsj Vl'ulerstmls Skytte; .“ _ l i 1 1fjmbuml'; höll_ p liij:^tf11mte 1 hade pil söndagen ysliisvärda tan tsplats) utan :pu nuunhlrar, iom idrott mergetill merskwkravet på :lfiirhunde vid de bästa med M. Wadner. ce: r .sistil'ulfna Klass 4 och 5: ' k, att 'i'iir Väderstadl 28 tr.; inedlenrsan dzo '28; 3) K. .Ggl :Motala unde ordföranden . Av styreliseb “ verksamheten «, Lumitm ;;im+ +4 koställare »IC Per Olof Olsson vann ire buk» där föda :vhiillninex lg' o siedsmeieh Gli' Motala. inte »vårtids rundadli Hm (in En. Slill'll'llü EV