Fornfynd

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Åby Fyrbondegård fornfynd Trots sitt oansenliga yttre är det fynd av huggna flintyxor, som gjordes 1904 vid Åby Fyrbondegârd norr om Odeshög, ett av Östergötlands märkligaste fornfynd. Det anses vara mellan 5000 6000 år gamla och härrör från tiden då jordbruket infördes i bygden. Fyndet omfattar tre primitivt tillslagna oslipade yxor, av från den tiden vanlig form, s.k. skivyxor, en liten kniv samt ett 20tal flintspån. Det anses sannolikt att den som slagit lagret antingen hade flyttat till bygden från södra Sverige och tagit konsten med sig, eller att en östgöte hade lärt sig hantverket söderut och arbetade i nära kontakt med tlintarbetare i söder. Yxor av denna typ finner man huvudsakligen från tiden före åkerbrukets införande, men säkert besked på denpunkten kan inte ges, eftersom konsten kan ha levt kvar under en längre tid.