Brooklyn

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken 33:17: Kommun ?5551331175 Fastighetsbetâckning Gatunumer JA j?1"l'*.,›"ä*'rg Benämning Btøoklyn Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr gatan h) BESKRIVNING , . 5* . a n» 7. .. 3 H J_ . en gwentsnmrcamug LrQSLomme eranda me' 3 .<rrümfaçtn3 Jalawod åtmmáføt. T; åäwwmmå Hug?en graii 4 ad med vit ?avtar CJ; i ” j_ " ' __ ._ , 4,1 : taxa ht.? 0a füåüU cr m M knä v31" 21 ;7 1, P1' _67" . ,J 0 mål. 9 L M Lax ,.v|_LcJ4._{..( .m M \_ .M a Datering tfemje Våning 196? Ombyggnad 3303??? Gm { Trädgård. Gräsmatte med Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde ?GtG:M.Wikäahl,1988 Bastadâhuâ a fr.SV,1:ll Bastaäshus a fr.Nü, 1:10, Gårdshus ash uthu5›fr.v ,l :a Ödaâhäg an Fridtjuv Berg 3 Järnvägsgatan lg ?mton9Wikdahl,197f