Beskrivning och kostnadsförslag

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

(ica/?p B E 3 K 3.1 V N 1 N G och K 0 3 T R A n SAE ö R 3 L A G: 4 tlll förbättring ocg tillbyggnad av öoniñgshüset á fastigheten Ráv_ skinnahult 1 Stora Aby socken, ägare: Karl Karlsson. ; _ Byggnaden är i sitt nuvarande skick mycket förfallen. väggarna; aâçskilt nedtill alldeles förstörda av röta, likaledes den utvändiga bradfodringen, golv och bgälklag samt inñetbciserlng och tak. : Rummen äro RWUKEt dragiga och fönstren rötskádade och mycket otäta. Till reparationén åtgår: 90 kbf. 5" x_6” bjälkar till undertimring 76: ; 52 “ "5" x 9" bjälklag ' #72 160 “ utekottsbräder till yttertak och i 5 trpssbottnar 112: 40 sxr. sä spån till troeáfyllning 505m* 85 kbf. 3" “,sp4gtatlvâggplank_ _ \ 943_ 120 " l" ohytt: utv. brädfddrlng 108:* 6 tlft 1%* läkt : 122 1500 lr..5/4”x 2' brägfoqungsläxx 355 100 st. ' tagte§§;_, _ LJ_ i g 15: 2000,xvr. ;44" vâggb§lser1üg & takpahél . 2202 970 " 1 9 golvtfä tr 210 _ 9 st.kammardörrar med lås. gångjärn & foder v 225: 4 " garderobadörrar mêd lås; gångjärn & foder 76: 1 par ytterdörrar t \“ *uE ' "n 35:* 2 st. snluftafönstar " in.bág.: glas & beslag 60;w 10 nu 2._ u _u_ u _u_ n a _n_ 250:__ 1;, II_ l_ :1 _u_ N _u_ u n v__u_ l_rut 29:.. 2*" nya rörstocxar ; ' 500:; ' Cementsockel, incl. sten. grus och cement 500:* Spik och smide 75: Arbetslön . 1.600: Körnlng å materialerna 120: KRONOR 4,198: W