Brögger och Christensen. Detta brev kom från Wihlborg i Lomma till Märta Tollander i februari 2016.

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÅWW /Å”Öáö'05 H7' Wéäñ/ ål 'mp/M W Emm Max/www MMS/äwa Wu MQ/áåm ;KM WW m'm ämm a .W Mb /éÃ/Mo W W/MZMVÅ M0 ;VW AIM M M' M0 5 /W//W i sm 47% OVVI/ M1/ mm, ÅWWMMZ/f AW' .W /l/WMÃMW AM M á/o MQM mo m AW .gsm/u /2/4'* Why/m 65/0 L. / Mza/Vw 6%/ W/ /WWÃ/Z//U Mmm' Wow/MW 5 57/0 10/14/ .WWW/7: L /WÃ//w 6sz MM M //M M' M M MZ b/Wâømøb ägt/?M « /S/gM/?W LS' Wu wav/”zum _ LMM/Lt) (Malm/MM Lf/?MM ^ /5/3 Mas Toa/M /mw . M 4/02 v /7 W?