Gideon Karlsson Charkuteriaffär

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

raøoø,,.ll.zø1..,1{_J/1zarazzaø,rz:,4_lgzq›NoI/Jøørrçl: J I z J J J r J r a »ArlJaJJIg I › z r i › a 1 r z TELEFON 38 " '_ * ' ' _ ..... _' :i till, GIDEON KARLSSON . CHARKUIERIAFFÄR ...w " 44? å: 55' › mkas .\ R % QLQ'Ä_ % (N 6%? . ' :ÖJesñöj ______________________ i till GIDEON KARLSSON. /ür CHARKUIERIAFFÄR