Granliden och Kushult

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

e smita 2:155 har man på. 'eshögs :hantvm'ksförmimg . hembygåsföraaing i om mskzxffanñat; e'lt vigst här där: lllssü'fes en karnaah* Eventueiiå» Sáwå maa; P *då ;gården Granüêm : a m av hemmansägafe är en 23. k. '3 gård med pomiåør ut 4:311 Typer: åt' så på frakten lim finner den üftam Mangêräsbyggnaâen är 2' åen nedmnn s. ?5. 7351"* 'L i måtien :3021 att start. Sida , nya? det ena :ist muita :3h Ovanlig: faim. å'åvermnim; ** tre stora mm (3511 en 'sr { h" I (wanp :av F a ...I ' . i; 1. ,Jru^ .mig h :3 Å “JAUJR 0"?" m 1,” W. w. . n 'M . __ .,..._...._..\.___..,...,....›w. “ »amps. 4 ?en ;(32:35, mangårå 1' :milen av mkv? “ v 4 3 “ .7 HP. HUMMU »M 11': *YTTênPT ' :l'f 4. ,NWT trans' ' 'W '1130: en gång: i tååea varåå r rgzenåam, där åen' 22111223 ., gem står' kvar", utgjamâ's ha_ för ämren. Genom år vä'iñené _ , .4 sâytkats i månåra ,i så ter, sam baby ;ts och nu var ;är alá'gzära egna. hemman. fillsammanä Kmåmli. Den gamla urspmaziiga 7 hatar ;ziTeávis i Iagêgñs . Kushuåt nr 1. Gåråeü någon högre offimr bott. Dén Mia; “ ommlaåe flygelbygzgrnaden har TE' rät mm för betjänter med garâemk för 69553.' På anâm våningen i stort: husei ; mitt över storstugan ligger fest eller dankammaman. ”festsalen”. som :är ät åögtidiim intryvk. 'rrcLs att tapeåema _fä:nia ?n biinådörr 0. ett arnamenå över (han fingerade spiseln för ett år sedaa flyttaåes till Nordiska museet. Av ,201m piankornä i fest'salen äro en (162 'ända till en halv meter ?areäa och icke sågaêe 'stan ”skrädda” med yxa ur stocken, Takêi har ex: egenäomlig ?åkning Och väggstückama. som nu till stor äel ligga. bära. ära mâiaåe me åslingar och iir: .iezn huvuésaäigast i :'66 färg. › Åt: byggnaäen, som är relativt stor, 2: gång ?Mit en ”herremansy' hem än [seg även framgå âärav, att fönstren i Iföz'rlåilandzz tili 1700talets 55755,, ;afs . ?sätt äro ganska höga och stora. är §Tåningên äro åe 'nljcinfa'rfaöe och ha :äelt säkert varit åe: ämm f neåre ' ingeng fastän åessa fönster i. Smmre tiåer ;Linds Om. Ryzgnaåen kr: > w. käkat thTEå av liggande ?immixr min: torde tron sin ämm ännu kunna nåhin år: åtskiliiøa år. Anmärkningyär: den ;ramla ga Y köket och '7.50ksákvzsieni* år ska “1 ga stora åöl'l'êiñ nr Gti? enâa frasfyüLe. färsen:32%. Eåråen lm* 'rarissam .mm 5? inta får gårdms hisioria, heråimåa att man 'i ' av: flera ställen funnit _ . , sanégånmr mn målsz. zur. Gröningar. min utan tvekan tyda på att giâröm i ?mm åidm omgivits av he ?yr'ande värkanhámnånø uaångmåen är rm f'vf'må. men: ÅF!! mitt ernnt n1an<zârd3< zu bH'EÃ'BEÖIIl. och VFU:151304911 '4513: sin ?rät.216. som i övmvx* varit mnágnaå ?m8 335:".5L ?ÄN 11'; 439 mms kända iiiams tiå'l går1 Tar kpmmamrágøre ?§er "Hmmm, ?in aa i Kr'c'mzåf”. 50m var en ?szxfn'åå han usns'nrw: mzh unäiçr mån * innehasåp 25"'ññfh som han sååå efter 3972:9* '1 'en üammøig '6372, GGb. åren 1); här såhan 511 Ehnm n efter bästa de. när3a. 35:1_ » , H CA C, i a ' 1:7 J Gli/Vxl? kHz/P Lux» LJ r _XNü . / . , 1,... W. , .. J ,4 { i 5b/ i, .