Sjökullen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr.17 i inventeringen. Torpets namn: Sjökullen. Tillhört gården: Stora Aleryd. Torpets art: Torp. Siste brukare av torpet: Torparen Jonas Larsson född 6/10 1759 i Stora Åby. död 1814. Hans hustru Sigrid född Persdotter 10/6 1764 i Linderås. 7 barn. Hon flyttade med hamen till Gårdshult. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Olle Tagesson Kommentar i övrigt: Jonas Larsson dör på torpet 30/3 1814. Ankan flyttar till Gårdshult. Sj ökullen år senare ej omnämt i husförhörslängderna. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Olle Tagesson Klöverdala. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: David Karlsson, Harry Ström, Hans Rydberg, Hans Wigren, Berit Fransson, Gunnar Jakobsson, Ingmar & Eva Utter, Bertil Olofsson, Birger Johansson, Uno Lingmark, Allan Karlsson, Kim Sörensen Danmark, Olle Tagesson, Sture Johansson. Videoband nr 2 Skyltbeskrivning 17. Stora Aleryd Torpet Sjökullen på Stora AIetyds ägor. Sist boende. Jonas Larsson född 1759 död 1814. OHH Sigrid Persdotter född 1764. 7 barn. Hon flyttade med barnen till Gårdshult. ll | “I I' .l'l 1"?" bh.. .n' phi _ __ l _ i Ä; Firthên __h_ _ x 'x .H 4; *i* 13 i?? “' “s . ze'fs Fd? k IE). 0 _› afn yc angrI _ _ 'I ;SDQrénagjärtor _3518.1_ _: F __ Je ._____ _.'_ / _' _. WW. ' KLM/N Ã'H"'“"""*""'“v _; Lai' "*Hh b . _1_ Åk xx : I '_qhT 1. __| I N _',Jk ____ _ I. u i;_á I , _x| . m ,e 0 g . Måltyngen I j , 'l Sjokullen _JJKÅ . E:) I_ _ _ ' 'H _ (_ :_i\_ _.I Hu ' \ ' / '” Ä” f . T R.: i 115 *w ' ”Jrle 'x "|;1a_' 1._ _ "TF x. .4: , x _ . ;x *x 1 4,/ KR.. i, "be/”1 N I . \ u w _5_ | | . . ' I "H ....r e . | | | ;i "1 “ nypaMusa i! _ E_ I _. . 1 1 r' 5:? “HJ D i 5 I E :R . fl