Högstorp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 110 i inventeringen. Torpets namn: Högstorp Tillhört gården: Göleryd Torpets art: Grenadjärtorp Nr: 46 vid Ombergs kompani Torpet friköptes år: 1910 av Karl Johan Karlsson född 1881 i Rök Siste brukare av torpet: Byggnadssnickaren David Karlsson född 1887 död 1970. Kom tillbaka från Amerika 1912. Husen finns kvar och används som: Fritidshus Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Lars och Inger Thorbj ömer Kommentar i övrigt: Siste grenadj ären Hampus Fritiof Göhl Född 14/8 1863 i Stora Åby, Göleryd. Hustrun Josefina född Ljungblad 1863 i Stora Åby, Boeryd. De flyttar 1904 till Boeryd där Hampus dör 1907. Åtta barn. Hampus antogs som knekt för Göleryd 11/11 1881 och efterträdde sin fader distritionnscorporalen och svärdsmannen Anders Johan Göhl som tjänat som knekt i över 40 år och avled 1906 i Boeryd. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson. Lars Thorbj örner, Joel och Birgitta Antonsson med Dotter. Videofilm nr 6 Skyltbeskrivning 110. Göleryd Grenadjärtorp för Göleryd. Siste Iivgrenadjären nr:46 Hampus Fritiof Ghöl född 1863. Hustrun Josefina Ljungblad född 1863. De flyttar 1904 till Boeryd. Sist permanent boende Byggnadsnickaren David Karlsson född 1887 död 1970. Sid 2 av 4 FÖRSTA LIVçRENADIERREGElYIENTET. OMBERGS KOMPANI RUSTHALLET NR 46 GOLERYD SOLDATTORP: 17911807 " Livgrenadjär: Petter Bättring född 1772 i Odeshög. o Hustrun: Catharina Jonsdotter född 1770 i Stora Aby. Petter död i fångenskap i början av 1800talet. Efter hans död gifter Catharina om sig med Jonas Fogelqvist i Björnseryd 1807 och flyttar dit. Hennes son i äktenskapet med Petter Bättring är under en tid torpare hos Fogelqvist. Sonen heter Johannes Persson och är född 1792. 180809 Grenadjär: Eric Jansson Bättring född 1782 i Rök. o Hustrun: Anna Greta Svensdotter född 1785 i Stora Aby. 18101839 Corpral: Nils Görling född 1781 i Västra Tollstad. Hustrun: Maja Johansdotter född 1760 i Ödeshög. Barn: Greta 1803. 18401882 Corpral: Anders Johan Andersson Göhl född 1820 i Vreta Kloster. Hustrun: Christina Lindberg född 1820 i Vreta Kloster. Barn: Carl Johan född 1842. Johanna Albertina född 1845. Wilhelmina Josefina född 1847. Anna Charlotta född 1851. Hulda Amalia född 1853. Oscar Fredrik född 1859. Hampus Frithiof född 1863. Clara Christina född 1865. Anders Johan bor kvar här även efter det att sonen övertagit soldatsysslan. 1882 1904 Grenadjär: Hampus Frithiof Göhl född 1863 i Stora Ãby. o Hustrun: Josefina Charlotta Ljungblad född 1863 i Stora Aby. Barn: Carl Hjalmar född 1887. Conrad Frithiof född 1889. Ernst Victor född 1892. Ingeborg Amalia född 1895. Sid 3 av 4 'l' ._ :E I _ _ "_ ' . i I I 'IHZ' I" I ' ' i" I . .5. :I _ I 1:. \ . . . ' "“ 1' '. L *33555 BÖNERYD , ' I I .I .' | .I ' :"_ _| 3' 'I _i_ .' _ '... 1:! | H 'I' . 2. 1/5Qh1anTal Gij_le'n _ ärrJ' :h' _lf25._ 'J “'“' dig5.1' , ätoç'b'ç' '| ._ ! 'I ' ' rcr *3; H?” TH” .L .i Ii'fr IW?? u..;... . i. än' f. ' x Jin; 'HET ..: .: . Sid 4 av 4 Konrad Göhl född 1889 i H “" dr ögstorp, ogift. ||. . i.. ... Ä': 'i I II. i l l ' . _ u .l'ndllff'd_ " . " .