Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Trehörna

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun Trehörna I miljön ingår, förutom kyrkan och den söder därom liggande kyrkskolan, lärarebostaden, gamla ålderdomshemmet från år 1856, fd fattigstugan från 1700talets slut samt hembygds gården öster om kyrkan. I områdets sydvästra del ligger Trehörna säteriu en natur skönt belägen gård vid södra stranden av Trehörnasjön. Söder om skolan ligger tre fastigheter, den nu nedlagda poststationen "Björkeberg", affären och fastigheten Tre hörna 1:13 (fd affären). I området mellan affären och Kolhultsvägen kan nybebyggelv se tillåtas. För övrigt bör området skyddas mot nybyggna tion. Kyrkomiljön i Trehörna, socknens administrativa centrum, utgör tillsammans med säteriet en öppen men ändå samman hängande och skyddsvärd miljö. smwzáfååâ ' A M 1 or* V V i I . ' ÅmkârnrAmh J. Odeâhögü ;ümmän Trehörna socken 6 Trehörna 1:2 Neg nr ÖKM 12:29 Miljö från so IFoto: Johan Högquist 1979 Gå shögs kommun Trehörna socken Trehörna kyrkügård 1:1 Neg nr ÖKM 12:31 Gravkapell från 50 Fota; Johan Högquist 1979