Bjärsjö

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trdkmna Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'GömTy15:4,5:5 Gatunummer Benämning Bjarsjö Fastighetsägare OlmTRuLMMer,Trmås Inventeringsdatum 19804114 Inventerare mi Jonn1Högpmst Negativ nr T12:2729 BESKRIVNING a) Bostadshus Bostadshus i en våning under brutet sadeltak belagt med trekupiga cement pannor. Takkupa åt norr. Faluröd locklistpanel. Slätputsad grund. Kallare under huset. Veranda åt nOrr. Vita tvåluftsfönster utan spröjs. Bostadshus Bostadsbus i ett plan med vind. Magasinsutrymme i byggnadens norra del. Timmer klätt med faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med svart trapets korrugerad plåt. Putsad naturstensgrund. Vita tvåluftsfönster utan spröjs. Bruna dubbeldörrar med överljus. ca. 1890 c) Gäststuga Gäststuga av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. d) Redskapsbod Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 2 Redskapsbod i faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med svart trapets korrugerad plåt. Höns och svinhus .Höns 00h svinhus av falurött timmer under dåligt sadeltak. Ladugård Ladugård av falurött timmer i skiftesverk under sadeltak belagt med svart trapetskorrugerad plåt. e 7* 1946 Ödeshögs kommun Trehörna socken Göieryd 5:4 Bjärsjö Neg. nr. T 12:27 Bostadshuset från NO Neg. nr. T 12:28 Flygel från 0 Foto Johan Högquist 1980