Haddetorp 1:21

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

_BEBYGGELSEINVENTEFHNG I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventerare Marie Hagsten Invent. dat . ll . 13 8 [18 9"' Fiim nr Ekon. kart blad nr Koord Socksn/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Haddetorp 1:21 Adress Gårdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare ägare Fru Wigh Större undersökn. Önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuv. funktion Hus Funktion Vån Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggnr år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hist. värdr l bostadshus l timmer sten falurött liggande sadeltak rött gröna tvålufls 180050 “5 ' timmer synliga knutar enkuplgt tegel SprOJS sex x) rutor Flyttaáfrån Vallby Aspegård 1977 Situationsplan, tomtkarta Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård âmhbkm vän/wo 616 . ;SE/USM ff AB Ostgota Cnrrpsnnndemen aEBYGGeLSEINVENrERING I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventerare . Invent, dat Film nr" /1'3 g., Ta.. Marre Hadsten .987.11.13 å'?5 '§39 2* 25 Ekan. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun On Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Haddetorp 1:21 Adress Svensk bebyggelse del V åébäü JL%1%1L1 184% Gådämmnad Ägare Muntl. uppgifter Större undersökn. önskvärd Anläggn. tidt funktion Anläggn. nuv. funktion Hus Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, JFönster Byggn, är Ombyggn Kuit. mtrl, färg mtrl, färg h'ilstt 1 mangårds 11/2 trä sten mexitegel brutet tak brun bruna 184550 1939. vad byggnad 1980 2 fd brygg 1 sten " falurött plank sadeltak eternit 18801900 ;Z hus trä vita knutar om fattningar 3 uthus 1 trä " faluröd locklist sadeltak rött 192040 åäf pane1 vita knutar trekupigt tegel omfattningar 4 maskin röd plåt 197080 :? hall 5 5 förråd sten " grå puts sadeltak rött 190020 Åäy tvåkupigt tege1 i? 6 hönshus sten " ljusbrun puts " " *0 7 ladugård timmer " falurött liggande " 1895 :Z timmer stående plank vita knutar om fattningar Miijösammanhang, gårdsmiljö, trädgård grusade gångari björkar? Fruktträd MW No EQ. ll AB ösxgmaCnnespundeuan