Dikten Alvastra - tankar

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

, *om erkänd.. '7 i i .dök *stan WOT ADM drömmer. om 5dd'"miriñen,“ :sam: ” ditt . Skäm bo om gamle? konung"S . '0.970 dráátningirUêfvlzildsgi ' 7. .' _[_qni "_Irglosterbå'ö rs. hoj _64 j'bcuñr_ kärleksfulla? " 4' Darçtiger Japp :en mäktig _ ä _oçhv'rbjzrødandc gestáli: ' V' Birgitta: här ._ L filt_ 'l'zä,“.'30011, "Gud;béfalåtpr " 'Héñ'mánm" ?thihon' ;sim _ "V “ världéhs : °ldÅ0çhjjstrid A L" ømmm?'störa'drömmar'“ helig klostcrfá'id; '› 7 › '7 ' 'A Mif/?ü dån'xgchf \ 54' z skön??? 'stilla kljus. Den dag skall en gång komwzaa, du Nittonhzmdmial, ' w 'Den i *nya ' tiden '75091191va * den'gamla tidenyär. ' vår egen tid, Sam klandr'as i 3 Aifglans och 'makt från' fordom 'som .lastel'ig och fal * \ ;plwltvintet åtev'á'tåo'. r 1 V_ då_ samtidstlrötia 'mc'in'skor , , «.Zl[en väldigannliner, '_ dig Izänfört_ dyrka ska”, de tala än sitt språk , A. ty (107m 'sett din' storhet, om klosterfrid och skönhet din skönth i ditt fall. Mot nutida' jäløt och bråk. u W U L. E.