Noter

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

JOHAN ADOLFSSON HOGSTAD AMTIDIGT MED UPPTECKNANDET AV HELGE VILHELM Svenssons melodier noterades fyra låtar från ?altan Adolfsson i Hog stad, vilken vid tillfället arbetade vid Mörby gård. Adolfsson är Född 1864. vid Stengård i Röks socken. Som barn hörde han sin farfader, en soldat vad namn Gösta, spela ñol och då Adolfsson var tretton år började han på egen hand _ sedan farfadern dött att ägna sig åt ñolen. Av en spelman från Linköping, Nils Gustaf Vz'st'räm, med vilken han vid den tiden kom i beröring, lärde han sig sinaHesta melodier. Då Adolfsson spelar griper han stråken närmare mitten. l 382. POLSKA Låten kallades för 'Hagmans polska'. JOHAN ADOLFSSON HOGSTAD AMTIDIGT MED UPPTECKNANDET AV HELGE VILHELM '* Svenssons melodier noterades fyra låtar från ?omm Adolfsson i Hog stad, vilken vid tillfället arbetade vid Mörby gård. Adolfsson är född 1864 vid Stengård i Röks socken. Som barn hörde han sin farfader, en soldat vad namn Gösta, spela ñol och då. Adolfsson var tretton år började han på egen hand sedan farfadern dött att ägna sig åt ñolen. Av en spelman från Linköping, Nils Gustaf Vz'st'räm, med vilken han vid den tiden kom i beröring, lärde han sig sina Hesta melodier. Då Adolfsson spelar griper han stråken närmare mitten. 383. P0 L SKA efter Vz'sträm ' _ _. _.' . , _d r' Jfr Nils Olsson n:r 369. 384. P 0 I. SKA Efter Anders Petter Andersson i Orlunda socken. m. . 6 M ...N g .9. M nu 310 hm e? .mo hH ».101 mm ms n n .We S 0 av Lm 5 A hS "m 5 K »T f ull.:M z s k: r ..a. .GL .Manu ...M 5 d , .a d A 0 imks % u P .mm 3 .m M www m, 5 0 A85 um .L 3 0 a 0 sm n w] ...mm U M0 .m .k t Am m mh mm ma e ›..k1 D na. mm ...mA 0 pm .ü :fllo 4 3