Handelsboden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

[I 'Suger ha ,1/ HANDELSBUDEN, I Lávsta i Adelovs socken fanns den vår barndoms handelsbod. Vägen dit besto.{ till starste delen av en gångstig. Det Fanns 2 gärdesgårdar att klättre 5ver,5 grindar med gångjärn 2 utan, Uem Fick man lyfta och stänga med en bank när man kommit igenom. Så skulle man gå över ett kärr på gamla plankor som var lagda på stenar och tuvor. Det var på sommarEE: På nimtaun vintern hölls stigen upptrampad av kunderna från olika gårdar och det gick bra För utom en gubbe som var OUanligt bredspåråg, så han gick med ena Foten utanfor gångstigen så det blev spår utav en hägerfot på båda sider av stigen när han hade gjort en tur till LaFta som det Sades i dagligt tal, När man kom ind i boden pinglade det i en liten bjällra som satt over dbrren så handlaren kunde höra om det kom någon kund när han inte var inne själv. Till vänster innfdr dörren stod silltunnen med saxen som hängde på kanten, Det påstods att det Fanns gubbar som spottade ut snuset i tunnan när de kup käpt nytt och skulle byta prilla. bakom tunnan Fanns tygdisken med bakom Varande hyllor med olika tyger och diverse hushållsaker. Till häger innanFor ddrren Fanns järnvaror iform av hästskor, spadar, piskor grimmor, spik, hammare, tänger mm. Rakt Fram Fanns massor av lådor båda i och bakom disken For olika matvaror, Upp vid taket var hyllor med porslin de och lite prydnadSSaker, 1 taket hängde lyktor, krukor, Fotogenkannor och mycket andra saker. Handlaren på 192Dtalet hette Uavid Alfredsson. Ja dit gick vi med våra äggkorgar och smortrillingar och sålde och köpte socker 0 kaffe och allt annat som inte kunde Framställas på gården. En vacker vinterdag skulle min äldste bror gå och sälka en korg ägg och hand* iaix la lite. Nästan Framme Fanns en stor damm som den här gången var belagd med blank Fin is. Han kunde inte motstå Frestelsen att gå sista biten på *se isen, istället For på vägen. När han gått en bit Satte han en riktig rova, Äggkorgen slog i isen_ Äggrdran blev kv=r på isen Hilding kom hem med en räkning på det han käpt, En annan gång Fick jag Förtroendet att gå och sälja; en korg ägg och hrndla lite. Men jag skulle de vis: att jag kunde de bära en korg ägg utan att slå sohder ett enda. Jag Fick sälskap med Grannen David .____' Det gick bre, jag höll korgen med ett stadigt grepp, Så kom vi till kärret, Då hände det som inte skulle Få hände. När jpg skulle sätta foten på plpnken bekom David vägde den upp lite så jag David gick Före på plankorna_ fick Foten under och stod på skallen, Äggkorgen slog i plrnken vartendr ägg Jag kom hem med en räkning på det jpg hade handlpt. Det är 1921. Mor skulle Fylls 35 år. vi hade väl Fått ihop några åren så Hilding skulle hope en present till gick sänder. Äggrdrpn låg kvar i kärret. hende, Han kom hem med en liten blå vas som hun Fick, När Mor slutet sina dagar 1969 Fick vi den åilla vasen, 1979 Fyllde våraabtter Britta 35 år_ Då fick hon den lilla vasen_ 1999 Fyller hennes dotter Katerina 35 år, då kommer säkert hon att få den lilla vasen om inget särskillt kommer emellan_ Hendelsmannen Hlfredsson och hans Fru hade ingen barn, de brukade sägs, vara unga och ingen barn ha det går bra, men när vi blir gamla och enSamma blir det ju ett annat vis, Här på en hylla står 3 kaffekoppar ( av ett dussin ) som Far kopte där i boden for omkring 85 år sedan som present till Mor vid något tillêälle. Ui her även kvar en liten tomte av porslin som jag fick i julklapqnågon Lovsta.Iblend kunde En grannpojke talade gång på 20talet, även den kommer från handelsboden i vi Få en tibring till karemeller när vi gick till boden om att om han fick 10 det bli någon mer karamell än om han kopte en strut äre brukade han kopa 2 strutar a 5 ore for då kunde For 10 öre. Så småningom kom en annan handelsmpn till Lövstn. Hur länge affären var kvar vet jag inte får vi flyttade Från trakten 1930. Ja det var några minnen från en av de mångp handelsbodar som Färsvunnet i vårt avlånga land under årens lopp. Lime 1 November 1995. Hilmer 0 Frida Johansson.