Handelsman Johanna 2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun Ödeehög FaStighetSbeteCkningIhndelmmu:JOhhnua Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum, 19?8m©pw?8 Inventerare nr Ti i i Negativ nr 2:9 BESKRIVNING Datering Ombyggnad Trädgård övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 5' ,04 m m w @ Förrådslokal fr. 8, 2:9 Ödeshög sn Handelsman Johanna 2 Pehr Brahes Väg n.. FotüzmøWikdah191978